Marija Vojnović Nešić - partner, Step Up

Marija Vojnović Nešić

partner, Step Up
Završila je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ima preko 14 godina iskustva u HR-u. Profesionalni fokus joj je razvoj zaposlenih, koučing, trening i mentorstvo. U toku svoje karijere imala je priliku da kreira i vodi različite kompanijske razvojne procese. Između ostalog, na poziciji Menadžera za razvoj zaposlenih u Delta Holdingu radila je više od 8 godina.

Jedan je od osnivača agencije Step Up, specijalizovane za pružanje usluga iz HR konsaltinga, trening i razvoj zaposlenih.Metode i koncepti kojima se agencija bavi, zasnovani su na savremenim naučnim saznanjima u oblastima psihologije i neuronauka, kao i na iskustvima iz dugogodišnje biznis prakse.

Veruje u promene i u neverovatan potencijal svakog čoveka da postane ono o čemu sanja. Zahvalna je na tome što je bila svedok nekih takvih transformacija. Završila je edukaciju: Umetnost i nauka koučinga, Beograd, u organizaciji Erickson Couching International, sertifikovan je konsultant za Hoganove alate: HPI, HDS, MVPI, sertifikovan je konsultant za Human Synergistics alate: LI, MI, LSI, sertifikovan je konsultant za Points of You alate i Mindfulness X, Emocionalnu inteligenciju. 

Udata je za Ivana i ima ćerku Martu.