Vladimir Vučković - osnivač i redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta

Vladimir Vučković

osnivač i redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta
dr Vladimir Vučković je rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004).

Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.

Vladimir je u svojoj karijeri je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment.

Učestovao je u izradi brojnih projekata i istraživanja, podržanih od strane republičkih ministarstava, Narodne banke Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju.

Vladimir Vučković je bio član redakcije časopisa Mesečne analize i prognoze (izdanje Instituta ekonomskih nauka), Makroekonomske analize i trendovi i konjunkturni barometar (izdanje Ekonomskog instituta iz Beograda) i Kvartalni monitor (izdanje Fonda za razvoj ekonomske nauke). Od 2011. urednik je časopisa Makroekonomske analize i trendovi i konjunkturni barometar (izdanje Ekonomskog instituta i Privredne komore Srbije).

Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Član je društva MŠM od 2013. godine.

Vladimir je oženjen Sanjom, doktorkom ekonomskih nauka, sa kojom ima tri sina.