fbpx
Biznis u sportu • Mokrogorska škola menadžmenta

ULOGA SAVREMENOG SPORTSKOG MENADŽERA

Sport je postao ozbiljna industrija u kojoj je prisutan veliki obrt kapitala i ostvaruje ozbiljan profit. To važi ne samo za vrhunski profesionalni sport, već još više za rekreaciju, fitnes i druge masovne oblike dozirane fizičke aktivnosti. Motivi ljudi za učešće u svim vidovima sporta su raznovrsni i ostvaruju se u interakciji sa složenim kulturnim, ekonomskim i političkim okruženjem. Sve to stvara potrebu za specifičnim zanimanjem sportskog menadžera. Menadžer u sportu često se preusko doživljava samo kao čovek koji posreduje u kupovini i prodaji profesionalnih sportista. On je poslednjih godina, međutim, ključni akter svih procesa u sportu (od profesionalnog, preko dečjeg do zdravstveno-rekreativnog sporta).

Zakoni svih zemalja EU (kao i zakon o sportu R. Srbije) predviđaju obavezno radno mesto profesionalnog menadžera u svim sportskim organizacijama (od vrhunskih klubova, preko škola sporta, do fitnes klubova i društava za rekreaciju). Sportski menadžer je stručnjak koji planira, organizuje i kontroliše sve te poslove. Osim toga, sportski menadžer organizuje različite javne manifestacije, rukovodi sportskim objektima različite namene, brine o bezbednosti lica i objekata, te obavlja složene administrativne poslove propisane zakonom. Tako kompleksno zanimanje zahteva znanje širokog spektra, veliki profesionalizam i visoke moralne vrednosti.

Javno priznat program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

0
POSLOVNIH OBLASTI
0
PREDAVAČA/MENTORA
0
DANA PREDAVANJA
0
%
PRAKTIČNE NASTAVE
0
LIČNI POSLOVNI SAVETNIK
0
RSD+PDV
36 MESEČNIH RATA

KOME JE PROGRAM NAMENJEN

Program je prvenstveno namenjen stručnjacima koji već rade u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji (sportskim trenerima, fitnes instruktorima, posrednicima u sportu, vlasnicima sportskih škola i fitnes klubova, nastavnicima fizičkog, rekreatorima i sl.). Kroz najsavremenije informacije koje interpretiraju vrhunski predavači, njima se pruža mogućnost da unaprede i aktuelizuju svoja znanja, te ovladaju praktičnim veštinama neophodnim za poslove savremenog menadžera u sportu. Iako je program prevashodno osmišljen kao profesionalno usavršavanje onih koji već vode tržišnu bitku na polju sportske industrije i traže savremena rešenja za unapređenje svog biznisa, prilika je i za sticanje formalnih dokaza o stepenu stručne osposobljenosti koja je propisana Zakonom o sportu. Program je javno priznat od strane Ministarstva prosvete R. Srbije i studentima koji ga uspešno savladaju (kroz realizaciju nastavnih zadataka i polaganje ispita) uverenje o profesionalnom nivou osposobljenosti za upravljanje poslovanjem u sportu.

01

Najbolje poslovno okruženje

Ljudima u biznisu je potrebno primenjivo znanje. Učesnici programa BOLJI BIZNIS dobijaju najbolje poslovno obrazvanje koje im je potrebno. Predavači na programima su oni koji su karijerama demonstrirali stručnost i praktično razumevanje poslovanja. Svi programi su koncipirani sa 80% praktične i 20% teorijske nastave.

02

Kreiraj program po svojim potrebama

Možete birati između 6 smerova u zavinosti od toga u kojoj industriji se nalazi vaš biznis ili u kojoj oblasti želite da postanete profesionalac. Na svakom od smerova vaš čeka selekcija izbornih modula koji vam pružaju mogućnost da kreirate program po svojim potrebama.

03

Rešavanje konkretnih poslovnih problema

Tokom trajanja programa, fokus je na rešavanju VAŠIH problema i izazova. Vodeći predavač smera koji pohađate radiće sa vama 1 na 1 konsultantske sesije u cilju konkretnog postavljanja ciljeva, praćenja i kontrole vaših rezultata. Poslovni savetnik će se pobrinuti da znate na čemu, i kako da radite da vaš biznis bude bolji.

04

Mentorska podrška

Na svakom od smerova programa BOLJI BIZNIS dobićete priliku da učite od najvećih autoriteta iz vaših industrija. Pitajte za savet one koji su već pobedili i prošli kroz izazove sa kojima se vi sada suočavate.

05

Networking

Široka mreža poslovnih kontakata je vitalna u svakom biznisu. Na programu BOLJI BIZNIS ostvarićete kontakt sa preko 100 poslovnih ljudi sličnih vrednosti i interesovanja iz svih poslovnih delatnosti i potencijalno stvoriti nove poslovne prilike.

06

Alumni zajednica

Pored kolega na programu, dobijate pristup alumni događajima Mokrogorske škole menadžmenta i podršku u pronalasku adekvatnih partnera i klijenata u okviru sistema Mokrogorske škole menadžmenta koji sadrži preko 500 najboljih organizacija i nekoliko hiljada rukovodioca.

Rešavanje konkretnih biznis problema

Pogledajte kako program za BOLJI BIZNIS uzima u obzir potrebe i izazove sa kojima se suočava pojedinac u svetu poslovanja.

ŠTA NUDI PROGRAM MENADŽMENT U SPORTU

Program nudi veoma kompleksne informacije iz oblasti koje se smatraju ključnim za uspešno obavljanje profesije sportskog menadžera. Raspoređen je u nekoliko modula – četiri obavezna i osam izbornih. Od ponuđenih izbornih modula student bira četiri i tako samostalno kreira svoje izlazna ishode ućenja. Obavezni predmeti nude primenljiva znanja iz opšteg menadžmenta, primenjene ekonomije, finansijskog poslovanja i marketinga. U zavisnosti od tržišne orijentacije i profesionalnih interesovanja, student se kroz izborne module može usmeriti ka posredovanju u profesionalnom sportu, selekciji i skautingu, organizovanju sportskih događaja ili masovnim oblicima zdravstveno-rekreativnog vežbanja koje, pod uticajem savremenog načina života, beleži veliku ekspanziju u celom svetu.

Posebna karakteristika programa BOLJI BIZNIS je da će vam svi predavači biti na raspolaganju za sva stručna pitanja tokom celog trajanja programa.  Na početku programa ćete izabrati svog ličnog poslovnog savetnika koji će zajedno sa vama tražiti poslovna rešenja za vaš biznis.

Pored kontakta sa vrhunskim predavačima, imaćete mogućnost da se kroz programe umrežite sa drugim učesnicima i  razmenjujete iskustva ali i istražujete nove poslovne prilike. Naša alumni zajednica broji preko 400 članova.

Vodeći predavač i mentori

Prijavite se na program za BOLJI BIZNIS

Nemanja Gavrilović, rukovodilac profesionalnih programa

nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs

065 3035 073