Prodajni menadžment

Datum održavanja:
22 - 26. novembar 2021.
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Cena:
80.000 RSD + PDV

PROGRAM PRODAJNI MENADŽMENT

Program Prodajni menadžment ima za cilj da učesnicima prenese neophodna znanja i veštine o svim najznačajnijim temama iz oblasti prodaje: upravljanju prodajom, postavljanju ciljeva, prodajnim fundamentima (DSPM), upravljanju i motivaciji prodajne organizacije, saradnji prodajnog i marketing tima, upravljanju strateškim (ključnim) kupcima i komercijalnom pregovaranju – kojima bi trebalo da barata svaki savremeni prodajni profesionalac.

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača (oba predavača imaju dugogodišnje prodajno i marketing iskustvo u velikim internacionalnim korporacijama), najnovijih istraživanja i trendova u razvoju lokalnog i internacionalnog maloprodajnog tržišta, te praktičnih studija slučaja i vežbi u kojima će se koristiti savremeni prodajni alati, učesnici će biti u mogućnosti da ovladaju procesima upravljanja prodajom, organizacijom i kupcima, a sve sa ciljem uspešnog ostvarivanja prodajnih rezultata i kreiranja jake tržišne pozicije kompanije.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM PRODAJNI MENADŽMENT

Program je namenjem prodajnim profesionalcima, menadžerima ključnih kupaca i prodajnim menadžerima iz malih, srednjih i velikih proizvodnih i distributivnih preduzeća, kojima je potrebno da osveže i unaprede svoja znanja iz oblasti prodaje, prodajnog menadžmenta, upravljanja i vođenja prodajnog tima, upravljanja strateškim (ključnim) kupcima i komercijalnog pregovaranja.

Program je, takođe, namenjen preduzetnicima i vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća, koji žele da ovladaju prodajnim veštinama i menadžmentom, radi uspešnog ostvarivanja prodajnih rezultata i unapređenja tržišne pozicije svojih firmi.

Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i internacionalnog okruženja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešan prodajni nastup preduzeća na tržištu.

Prodajni menadžment

TEME PROGRAMA PRODAJNI MENADŽMENT

Upravljanje prodajom – Upoznavanje polaznika sa ciljevima i procesom upravljanja prodajom, funkcijama i strukturom prodajne organizacije, procesom definisanja prodajnih ciljeva, teritorija i kanala, te prodajnim fundamentima (DSPM), Naravno, sve sa mnoštvom primera iz prakse, što će predstavljati najveću dodatnu vrednost ovog dela.

Upravljanje prodajnom organizacijom – Polaznici će steći znanja i veštine neophodne za selekciju i formiranje prodajnog tima, te kreiranje kompleksne prodajne organizacije. Dodatno, ovladaće procesom supervizije, motivacije i evaluacije prodajnog tima, te sve ovo utvrditi u veoma interesantnoj vežbi čiji fokus će biti praktična implementacija svih stečenih znanja iz oblasti upravljanja, vođenja i motivacije prodajne organizacije. Dodatno, obrađuje interesantnu i konfliktnu temu odnosa prodajnog i marketing tima, te kako odnose ova 2 tima dovesti do nivoa tima sa visokim performansama.

Upravljanje strateškim (ključnim) kupcima – Upoznaje polaznike sa najsavremenijim trendovima u razvoju tradicionalne i on-line trgovine (Wall Mart, Lidl, Tecso, X5, Amazon, Ali Baba…); procesom rangiranja, evaluacije i prioritizacije kupaca, te strategijama za upravljanje strateškim kupcima; “Direct Account Profitability” modelom upravljanja profitabilnošću kupca; kroz dve interesantne praktične vežbe implementira sva stečena znanja iz oblasti upravljanja strateškim kupcima i njihovom profitabilnošću.

Komercijalno i timsko pregovaranje  – Učesnicima se predstavlja proces planiranja, strategije i taktike komercijalnog pregovaranja; komunikacione veštine od značaja za uspešno pregovaranje: aktivno slušanje, tehnike postavljanja pitanja, neverbalna komunikacija; upoznaju se sa 8 faza procesa pregovaranja, sa timskim pregovaranjem i ulogama, da bi na kraju sva stečena znanja primenili u interesantnoj “roll-play” vežbi simulacije godišnjih pregovora sa kupcem od strateškog značaja.

Modul počinje 22.11.2021. i traje do 26.11.2021.

CENA PROGRAMA

80.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Nemanja Gavrilović
Rukovodilac profesionalnih programa
E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-073

Predavači

Darko Lukić
vodeći predavač za oblast marketing menadžment
Darko Lukić je marketing, menadžment i prodajni konsultant, trener, predavač i govornik na regionalnim konferencijama. Svoje dvadesetjednogodišnje radno iskustvo u privredi, prenosi kroz programe iz oblasti tradicionalnog i digitalnog marketinga, menadžmenta ključnih kupaca, prodaje, vođenja, motivacije, itd.
Dejan Stojanović
partner i trener, 1BC Executive Search
Dejan Stojanović konsultant, trener i kouč. Svoje poslovno iskustvo u biznisu prenosi kroz treninge liderstva, komunikacije i prodaje.