Sanja Bratina - Mokrogorska škola menadžmenta

Sanja Bratina

Lični razvoj i međuljudski odnosi

Sanja Bratina je diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i završila Master studije iz psihologije – modul psihoterapija u Novom Sadu. Doktorant je istog fakulteta na drugoj godini.

Završila je edukaciju iz geštalt psihoterapije i stekla ECP (evropski sertifikat iz psihoterapije) i sertifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Biografija

Sanja Bratina je supervizor i trener Evropskog akreditovanog instituta za psihoterapiju – Geštalt studija Beograd.

Edukovana je i iz drugih psihoterapijskih pravaca poput transakcione analize, kognitivno bihejvioralne terapije, telesne psihoterapije, EMDR-a itd.

Psihoterapijom se bavi od 1994. godine. Osim sa klijentima u privatnoj praksi, radila je za brojne nevladine organizacije sa izbeglicama, raseljenim licima i marginalizovanom populacijom, kao i na projektima pomirenja i uspostave mira.

Ima desetogodišnje iskustvo rada u srednjoj školi kao stručni saradnik i profesor psihologije.

Osnivač je i član stručnog tima Psihološki prostori od 1998. godine.

Od 2009. osnivač Savetovališta za psihoterapiju i edukaciju „Novi prostori“.

U savetovalištu se bavi individualnom psihoterapijom, grupnom psihoterapijom i terapijom parova.

Osim u Beogradu kao gostujući trener i supervizor Evropskog akreditovanog instituta za psihoterapiju, radila je u Sarajevu, Rijeci i Zadru.

Svoju psihoterapijsku praksu obavlja na srpskom i engleskom jeziku.

Ekspertiza

Individualna i grupna psihoterapija.

Iskustvo

Psihoterapijom se bavi od 1994. godine.

Funkcija

Supervizor i trener Geštalt studija Beograd.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.