Menadžment inovacija i preduzetništvo

Datum održavanja:
24 - 28. oktobar 2022.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Cena:
85.000 RSD + PDV

Menadžment inovacija i preduzetništvo

Program Menadžment inovacija i preduzetništvo

Inoviraš ili umireš! Tema inovacija i preduzetničke inicijative je kritična tema u savremenom poslovanju. Ubrzanje u poslovanju je posledica tehnologije i globalizacije. Poslednjih 20 godina smo svedoci velikog broja promena u načinu poslovanja. Internet poslovanje i digitalizacija su već stara vest! Poslovanje od kuće, globalni pristup zadovoljavanju potreba, kratko pamćenje i munjeviti zaokreti su ono što karakteriše današnje poslovanje.

Ne tako davno smo mislili da je web prezentacija vrhunac inovativne digitalne pismenosti. Ko još šalje pisma i kataloge poštom? Ko su kompanije koje iz malih zemalja osvajaju tržišta po celom svetu? Ko su ti ljudi koji žive od novih zanimanja, novog načina rada istih stvari? Kojom brzinom otpadaju dojučerašnji heroji a rađaju se nove zvezde?

Inovacije i preduzetništvo su dve neraskidivo povezane teme. U korenu oba poslovna pojma nalazi se potreba da se nešto preduzme, promeni. Zato smo napravili ovaj program koji ima za cilj da našim poslovnim ljudima pomogne da pametnije iskoriste ono što imaju i da steknu znanje i alate da se trkaju sa njima sličnim bilo gde u svetu.

Inovacije su stara i važna tema. Nije potrebno da ste Nikola Tesla ili Mihajlo Pupin da biste vašoj organizaciji doneli unapređenja i promene. Najčešće je to promena stava i mali koraci čiji zbir dovodi do velikih promena.

Preduzimljivost je osobina koja može da se neguje i razvija. Nismo svi preduzimljivi ali možemo da napravimo da organizacije gaje preduzimljivu kulturu da neguju preduzetničke poduhvate bilo da se radi o malim ili velikim organizacijama.

Kome je namenjen program Menadžment inovacija i preduzetništvo .

Program je namenjen menadžerima sa iskustvom i preduzetnicima koji žele da ovladaju inovacionim tehnikama i da razumeju i razviju preduzetništvo i inovativnost u svojim organizacijama. Ovaj program je po svojoj sadržini kreativno osmišljen sa dva vodeća i tri gosta predavača. Po završetku ovog modula ćete drugačije posmatrati svoju organizaciju i bićete u stanju da uvodite stalna unapređenja bilo kroz inovacije bilo putem unapređenje preduzetničke kulture.
Mokrogorska • logo

Teme programa Menadžment inovacija i preduzetništvo

 • Koncept inovacija i preduzetništva
 • Izvori ideja
 • Tipovi inovacija
 • Modeli inovacija
 • Inovacije iz modela korporativca
 • Koncept preduzetništva
 • Faze korporativnog preduzetništva
 • Izazovi u inovacijama i preduzetništvu
 • Inovacije iz ugla preduzetnika
 • Lična kreativnost
 • Preduzetnički projekat

Prijavite se na program MENADŽMENT INOVACIJA I PREDUZETNIŠTVO

Marija Stojanović, rukovodilac profesionalnih programa

marija.stojanovic@msm.edu.rs

065 3035 073