Marketing menadžment


marketing menadžment

Marketing menadžment

POČETAK:
09/18/2017
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Dragan Petrović
Dragan Petrović
Direktor Vivaldi foruma, MŠM

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

Marketing menadžment za cilj ima da menadžerima sektora marketinga i komunikacija kao i menadžerima komercijalnog sektora osveži i ažurira postojeća znanja i saznanja o funkciji integrisanog marketinškog procesa u poslovnoj organizaciji. Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, kao i konkretne poslovne situacije i studije slučaja, svaki učesnik biće u prilici da kreira svoj akcioni razvojni plan za naredni period u oblasti marketinga.


marketing menadžment seminar


Polaznici programa

Program je namenjen menadžerima koji žele da saznaju više na temu integracije poslovnih aktivnosti u organizaciji i uloge marketinga u toj aktivnosti. Menadžerima marketinga, komunikacija i komercijalnih aktivnosti daćemo uvide u važnost istraživanja tržišta, komunikacija, digitalnog marketinga i sve ovo praćeno primerima iz prakse iskusnih predavača – marketing menadžera.


Teme

  • Pojam „Willingness to Pay“ i njegov smisao u stvaranju vrednosti.
  • Proces kreiranja tražnje i stvaranja potreba.
  • Značaj stvaranja dobrih poslovnih odnosa kroz B2B i B2C marketing.
  • Uvid u odnose marketinga i prodaje u organizaciji na nivou prakse.
  • Pojam i smisao Integrisanog marketinga.
  • Ponašanje potrošača.
  • Digitalizacija marketinga.
  • Kreiranje poruke koja „ne prekida“ potrošača, već ga „magnetiše“.

Zatražite dodatne informacije o programu  

 

Cena programa*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se ovde


Komentariši

English