Da li postoje korisnici ili organizacije koje nisu zadovoljne pruženom uslugom?

Mi živimo od inspirisanih korisnika naših usluga. Prosečna ocena naših programa na godišnjem nivou je u proseku 4.6 na skali od jedan do pet. Sa druge strane svaki program je uvek jedinstven jer su učesnici uvek različiti.

Naš kvalitet programa obezbeđujemo na dva načina. Prvo, za korporativne programe je ključno da dobijemo dobar opis projektnog zadatka kako bismo što preciznije definisali potrebe organizacije i samih učesnika. Zbog toga uvek na dogovor sa klijentom ide naš predmetni predavač koji je u obavezi da razume sve detalje projektnog zadatka. Takođe, pre početka svakog programa predavač usklađuje očekivanja studenata sa agendom i prilagođava tokom programa nastavni plan sa praktičnim očekivanjima studenata. Nakon održanog programa, svi studenti ocenjuju program i predavače i na osnovu toga se sastavlja izveštaj za klijenta, a takođe vrše korekcije kontinuiranog unapređenja predmetnog programa. U dosadašnjem radu nismo imali slučaj da je naš klijent tražio povraćaj sredstava zato što nije bio zadovoljan pruženom uslugom.