Šta je to GMP?

General Management Program (GMP) spada u klasu profesionalnih programa koji spremaju rukovodioce funkcija srednjeg nivoa za pozicije sa širim odgovornostima. Ta vrsta programa se još kod nas zove “mini MBA”, mada međunarodna praksa takav naziv ne poznaje. Ono što odlikuje naš GMP je fokus na organizacije koje se bave raznovrsnim delatnostima i veoma snažno povezanom Alumni grupom koja broji više od 300 rukovodilaca u regionu. Svi studenti koji uspešno okončaju GMP postaju alumnisti Mokrogorske, zajedno sa našim EMBA diplomcima.