fbpx

Primenjena ekonomija

Datum održavanja:
02 - 05. novembar 2021.

Mesto održavanja:
Kampus Beograd

Cena:
80.000 RSD + PDV

Primenjena ekonomija

Program Primenjena ekonomija

Program Primenjena ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o principima ekonomije kojima svaki poslovni čovek treba da vlada. Obrađene su najvažnije oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa ekonomskom slikom Srbije, načinom na koji se vodi ekonomska politika Srbije, mogućnostima da predvide i uključe u svoje poslovanje makroekonomske veličine, savremenim poslovnim tehnikama upravljanja prihodima i troškovima i izvorima finansiranja na koje se mogu osloniti.

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom Primenjena ekonomija su: ekonomska slika Srbije, kako upravljati (makro)ekonomijom, ekonomska slika preduzeća i kako upravljati firmom.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Kome je namenjen program Primenjena ekonomija .

Modul Primenjena ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije, deviznih kurseva i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

Teme programa Primenjena ekonomija

  • 10 nezaobilazanih principa primenjene ekonomije
  • Makroekonomija Srbije i mesto Srbije u regionu i svetu
  • Kako i o čemu odlučuju guverneri i ministri finansija
  • Kako predvideti kamatne stope, inflaciju i devizni kurs
  • Upravljanje prihodima i troškovima i prelomna tačka rentabiliteta
  • Da li pri finansiranju postoje alternative zaduživanju i sopstvenim sredstvima
  • Prilagođavanje poslovanje u zavisnosti od faze životnog ciklusa preduzeća

Prijavite se na program PRIMENJENA EKONOMIJA