Projektni menadžment

Projektni menadžment

Projektni menadžment

55.000,00 RSD + PDV

Ocenite i poručite

55.000,00 RSD + PDV

Datum održavanja:
14 – 15. novembar 2024.

Mesto održavanja:
Beograd

Opis

Upravljanje projektima predstavlja kompleksnu, procesno orjentisanu, metodologiju za koju je potrebno pre svega znanje i iskustvo pojedinca koji projektom upravlja. U uslovima savremenog poslovanja sve se podvodi pod upravljanjem projektima – razvoj softvera, proizvodnja automobila, izvođenje građevinskih radova i dr. Osnova upravljanja projektima predstavlja procesni pristup, pravilno definisanje faza i potrebnih resursa (ljudi, oprema, materijal i dr.). Pogrešno je shvatanje da je upravljanje projektima softver koji se koristi. Softver kao alat se podrazumeva u današnjem poslovnom okruženju, ali ne može da nadomesti znanje i veštine upravljanja projektima

 

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača, najnovijih zahteva tržišta/klijenta sa stanovišta upravljanja projektima (“tradicionalni” vs “agile”), te vežbi u kojima će se predstaviti savremeni alati za upravljanje projektima, učesnici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa zahtevima upravljanja projektima, a sve sa ciljem obezbeđivanja uspešnog poslovanja i jake tržišne pozicije kompanija.