Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa

100.000,00 RSD + PDV

Ocenite i poručite

100.000,00 RSD + PDV

Datum održavanja:
09 – 13. decembar 2024.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Opis

Učesnici programa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

 

Učesnici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.