fbpx

Projektni menadžment

Datum održavanja:
13 - 14. oktobar 2022.

Mesto održavanja:
Kampus Beograd

Cena:
42.000 RSD + PDV

Projektni menadžment

Program Projektni menadžment

Upravljanje projektima predstavlja kompleksnu, procesno orjentisanu, metodologiju za koju je potrebno pre svega znanje i iskustvo pojedinca koji projektom upravlja. U uslovima savremenog poslovanja sve se podvodi pod upravljanjem projektima – razvoj softvera, proizvodnja automobila, izvođenje građevinskih radova i dr. Osnova upravljanja projektima predstavlja procesni pristup, pravilno definisanje faza i potrebnih resursa (ljudi, oprema, materijal i dr.). Pogrešno je shvatanje da je upravljanje projektima softver koji se koristi. Softver kao alat se podrazumeva u današnjem poslovnom okruženju, ali ne može da nadomesti znanje i veštine upravljanja projektima

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača, najnovijih zahteva tržišta/klijenta sa stanovišta upravljanja projektima (“tradicionalni” vs “agile”), te vežbi u kojima će se predstaviti savremeni alati za upravljanje projektima, učesnici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa zahtevima upravljanja projektima, a sve sa ciljem obezbeđivanja uspešnog poslovanja i jake tržišne pozicije kompanija.

Kome je namenjen program Projektni menadžment .

Preporučuje se rukovodiocima i zaposlenima u svim procesima u organizaciji (male, srednje i velike korporacije) kako bi se stekao uvid u organizacione neusaglašenosti, rizike, prilike i mogućnosti unapređenja poslovnih procesa sa stanovišta upravljanja projektima.

Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešno upravljanje projektima.

Teme programa Projektni menadžment

  • Osnove upravljanja projektima
  • Iniciranje projekta
  • Planiranje projekta
  • Izveštavanje i kontrola projekta
  • Zatvaranje projekta

Predavači

Prijavite se na program PROJEKTNI MENADŽMENT

Nemanja Gavrilović, rukovodilac profesionalnih programa

nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs

065 3035 073