Marko Danon - samostalni ekonomista – istraživač, Centar za visoke ekonomske studije

Marko Danon

viši ekonomista, Centar za visoke ekonomske studije
Marko Danon je ekonomista sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u finansijama i ekonomskim istraživanjima.

Karijeru je započeo u portalu E-kapija, gde je radio kao ekonomski analitičar. Dalje usavršavanje je nastavio u odeljenju za ekonomska istraživanja Hypo Alpe-Adria-banke, gde se tokom pet godina, između ostalog, bavio modelima predviđanja makroekonomskog i bankarskog sektora za Srbiju i zemlje jugoistočne Evrope, praćenjem i izveštavanjem o trendovima makroekonomskog i finansijskog sektora kao i analizom bankarskog sektora.

Nakon ovoga, u istoj banci je dve godine radio kao menadžer za upravljanje aktivom i pasivom, odnosno upravljanjem likvidnosnim rizicima. Krajem 2018. prelazi u istraživačko-razvojnu organizaciju CEVES, gde preuzima dužnosti višeg ekonomiste.

Završio je osnovno obrazovanje u oblasti upravljanja kvalitetom na FON-u, a master i doktorske studije iz oblasti ekonomije na Univerzitetu Sofija Antipolis u Nici, u Francuskoj. Na ovom univerzitetu od 2017. učestvuje u nastavi iz oblasti ekonomije na master programu Međunarodni menadžment i strategije (Stratégies & Management International).

Otac jednog deteta.