Primenjena ekonomija

Primenjena ekonomija

Primenjena ekonomija

90.000,00 RSD + PDV

Ocenite i poručite

90.000,00 RSD + PDV

Datum održavanja:
13 – 17. novembar 2023.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Opis

Program Primenjena ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o principima ekonomije kojima svaki poslovni čovek treba da vlada. Obrađene su najvažnije oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa ekonomskom slikom Srbije, načinom na koji se vodi ekonomska politika Srbije, mogućnostima da predvide i uključe u svoje poslovanje makroekonomske veličine, savremenim poslovnim tehnikama upravljanja prihodima i troškovima i izvorima finansiranja na koje se mogu osloniti.

 

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom Primenjena ekonomija su: ekonomska slika Srbije, kako upravljati (makro)ekonomijom, ekonomska slika preduzeća i kako upravljati firmom.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.