Primenjena ekonomija

Datum održavanja:
2 - 5. novembar 2021.
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Cena:
80.000 RSD + PDV

PROGRAM PRIMENJENA EKONOMIJA

Program Primenjena ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o principima ekonomije kojima svaki poslovni čovek treba da vlada. Obrađene su najvažnije oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa ekonomskom slikom Srbije, načinom na koji se vodi ekonomska politika Srbije, mogućnostima da predvide i uključe u svoje poslovanje makroekonomske veličine, savremenim poslovnim tehnikama upravljanja prihodima i troškovima i izvorima finansiranja na koje se mogu osloniti.

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom Primenjena ekonomija su: ekonomska slika Srbije, kako upravljati (makro)ekonomijom, ekonomska slika preduzeća i kako upravljati firmom.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Primenjena Ekonomija

 

KOME JE NAMENJEN PROGRAM PRIMENJENA EKONOMIJA

Modul Primenjena ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije, deviznih kurseva i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

TEME PROGRAMA PRIMENJENA EKONOMIJA

  • 10 nezaobilazanih principa primenjene ekonomije
  • Makroekonomija Srbije i mesto Srbije u regionu i svetu
  • Kako i o čemu odlučuju guverneri i ministri finansija
  • Kako predvideti kamatne stope, inflaciju i devizni kurs
  • Upravljanje prihodima i troškovima i prelomna tačka rentabiliteta
  • Da li pri finansiranju postoje alternative zaduživanju i sopstvenim sredstvima
  • Prilagođavanje poslovanje u zavisnosti od faze životnog ciklusa preduzeća

Modul počinje 2.11.2021. i traje do 5.11.2021.

CENA PROGRAMA

80.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Nemanja Gavrilović
Rukovodilac profesionalnih programa
E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-073

Predavači

Vladimir Vučković
vodeći predavač za oblast ekonomija
dr Vladimir Vučković je rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004). Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.
Marko Danon
viši ekonomista, Centar za visoke ekonomske studije
Marko Danon je ekonomista sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u finansijama i ekonomskim istraživanjima.
Predrag Kudra
vodeći predavač za oblast finansijski menadžment
Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo. Poseduje više od 16 godina iskustva u oblastima finansija, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga i razvoja poslovanja uglavnom u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.