Projektni menadžment

Datum održavanja:
14 - 15. oktobar 2021.
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Cena:
40.000 RSD + PDV

PROGRAM PROJEKTNI MENADŽMENT

Upravljanje projektima predstavlja kompleksnu, procesno orjentisanu, metodologiju za koju je potrebno pre svega znanje i iskustvo pojedinca koji projektom upravlja. U uslovima savremenog poslovanja sve se podvodi pod upravljanjem projektima – razvoj softvera, proizvodnja automobila, izvođenje građevinskih radova i dr. Osnova upravljanja projektima predstavlja procesni pristup, pravilno definisanje faza i potrebnih resursa (ljudi, oprema, materijal i dr.). Pogrešno je shvatanje da je upravljanje projektima softver koji se koristi. Softver kao alat se podrazumeva u današnjem poslovnom okruženju, ali ne može da nadomesti znanje i veštine upravljanja projektima

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača, najnovijih zahteva tržišta/klijenta sa stanovišta upravljanja projektima (“tradicionalni” vs “agile”), te vežbi u kojima će se predstaviti savremeni alati za upravljanje projektima, učesnici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa zahtevima upravljanja projektima, a sve sa ciljem obezbeđivanja uspešnog poslovanja i jake tržišne pozicije kompanija.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM PROJEKTNI MENADŽMENT

Preporučuje se rukovodiocima i zaposlenima u svim procesima u organizaciji (male, srednje i velike korporacije) kako bi se stekao uvid u organizacione neusaglašenosti, rizike, prilike i mogućnosti unapređenja poslovnih procesa sa stanovišta upravljanja projektima.

Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešno upravljanje projektima.

TEME PROGRAMA PROJEKTNI MENADŽMENT

Osnove upravljanja projektima – Upoznavanje polaznika sa pojmom, svrhom i značajem upravljanja projektima. Takođe sa tradicionalnim i savremenim metodologijama upravljanja projektima sa mnoštvom primera iz prakse. Posebna pažnja se posvećuje načinu definisanja procesa (faza) projekta.

Iniciranje projekta – važan deo projekta gde je potrebno sagledati sve rizike I prilike sa stanovišta upravljanja projektima. U ovom delu se vrši prepoznavanje procesa (faza) projekta. Iniciranje projekta podrazumeva I formiranje tima projekta I odgovornih za projekt (project sponsor)

Planiranje projekta – nakon definisanih faza projekta I članova tima vrši se detaljno planiranje projekta sa jasno definisanim ulogama članova tima I definisanim resursima (počev od vremena I dr.). NAPOMENA: U toku obuke ne koriste se konkretni SW alati za upravljanje projektima već se pažnja posvećuje principima upravljanja projektima

Izveštavanje I kontrola projekta – Definisanje “presečnih tački” u kontroli I izveštavanju o projektu, odgovornostima I načinu izveštavanja. Posebna pažnja se posvećuje načinu izveštavanja/komunikacije sa stanovišta zakonskih zahteva, zahteva projekta (korisnika) I propisanih aktivnosti upravljanja projektima od strane organizacije (procedure, uputstva I dr.)

Zatvaranje projekta – svaki projekt se smatra uspešnim ukoliko se “zatvori” na obostrano zadovoljstvo obe strane. Obrađuju se principi koji se moraju poštovati prilikom zatvaranja projekta, distribucije, čuvanja projektne dokumentacije I dr.

Modul počinje 14.10.2021. i traje do 15.10.2021.

CENA PROGRAMA

40.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Nemanja Gavrilović
Rukovodilac profesionalnih programa
E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-073

Predavači

Dejan Curović
menadžer za razvoj poslovanje, obrazovanja i projekata, SGS Srbija
Dr Dejan Curović, mašinski inženjer. Diplomirao, magistrirao i 2008. godine doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Od 1996. godine zaposlen na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a od 2011. business development education & project manager u SGS Beograd.
Olivera Luković, marketing menadžer, Metalac ad
Pohađanjem obuke Projektni menadžment uvidela sam da pojedine zadatke, koje inače interno ne definišemo kao projekte, možemo da na mnogo efikasniji način završimo ako primenimo metode upravljanja projektima. Projektnu povelju i Registar rizika već nastojim da primenjujem, a planiranje projekata je sada detaljnije i sadržajnije. Programi Mokrogorske škole doprinose širenju znanja i veština, ne samo kroz konkretne primere i savete iz prakse, već i kroz razmenu iskustava i širenje poznanstava.
Olivera Luković, marketing menadžer, Metalac ad
Marko Filipović, direktor logistike, Adient Seating doo
“Preporuka za program “Projektni menadžment” dolazi iz činjenice da ćete na njemu dobiti mnogo više od prosečnog seminara. Dobićete forme, pravila, izuzetke, studije slučaja. Analiziraćete konkretne projekte iz vašeg okruženja od nulte faze do faze validacije. Ali ono što svakako daje najveću vrednost ovom programu, kao uostalom I svim drugim MŠM-a, su saveti predavača koje ne možete pročitati u knjizi ili prepoznati u nekoj formi, već dolaze iz dugogodišnjeg iskustva, iz struke, i pomažu da već sutradan možete da ih primenite u svakodnevnom radu u svojoj firmi i unapredite proces upravljanja projektima”.
Marko Filipović, direktor logistike, Adient Seating doo