Profesionalni nivo upravljanja poslovanjem

BOLJI BIZNIS!

Individualizovan pristup:
Izbor 11 poslovnih oblasti
Poslovno savetovanje:
Lični poslovni savetnik
Cena:
11,990RSD mesečno + PDV

Kako unaprediti biznis?

Profesionalni program upravljanja poslovanjem – BOLJI BIZNIS je namenjen onima koji žele da steknu konkretne veštine kako bi bolje vodili posao za koji su odgovorni.

Jedini  način na koji možemo  da povećamo verovatnoću da u biznisu budemo pobednici je radom na sebi i sticanju poslovnih  znanja.

BOLJI BIZNIS je program koji uzima u obzir potrebe i izazove sa kojima se suočava pojedinac u svetu poslovanja.  Namenjen je preduzetnicima, vlasnicima malih biznisa, menadžerima, ili pojedincima koji imaju želju da razumeju kako se upravlja jednim biznisom.

Javno priznat program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
poslovnih oblasti
predavača/mentora
dana predavanja
%
praktične nastave
lični poslovni savetnik
RSD + PDV
36 mesečnih rata
Rešavanje konkretnih biznis problema
Menadžment ljudskih resursa
POČETAK: 10.05.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Poslovno pregovaranje
POČETAK: 17.06.2021.
TRAJANJE: 2 dana
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Detaljnije
Finansijski menadžment
POČETAK: 21.06.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Osnovni menadžment program
POČETAK: 23.08.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Liderstvo i strategija
POČETAK: 13.09.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Marketing menadžment
POČETAK: 04.10.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Projektni menadžment
POČETAK: 14.10.2021.
TRAJANJE: 2 dana
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Detaljnije
Primenjena ekonomija
POČETAK: 02.11.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Detaljnije
Menadžment inovacija i preduzetništvo
POČETAK: 08.11.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Prodajni menadžment
POČETAK: 22.11.2021.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije
Menadžment komunikacija
POČETAK: 2022.
TRAJANJE: 4 dana
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Detaljnije

PROGRAM BOLJI BIZNIS

Mokrogorsku školu menadžmenta  definiše  ključno verovanje – da se kroz bolje razumevanje upravljanja poslovanjem može postići više. Ukoliko se osposobimo primerenim znanjima i veštinama, bićemo spremniji da se suočimo sa izazovima koji nas čekaju. Verujemo da možemo dostići BOLJI BIZNIS kroz primene principa životnog učenja i kontinuiranog rada na sebi.

Napravili smo izbor ključnih oblasti kojima svaki preduzetnik/vlasnik/menadžer mora uspešno da upravlja. S obzirom da svi preduzetnici imaju manjak vremena, teško je odvojiti vreme za rad na sebi. Zato je program ZA BOLJI BIZNIS organizovan u 11 poslovnih oblasti, od kojih učesnik bira 6, tokom maksimalno 36 meseci. Program ZA BOLJI BIZNIS obuhvata 24 radna dana u učionici i u dodatku uključuje individualni i grupni rad sa kolegama i mentorima. Ovaj način omogućava da učesnici sistematski upijaju oblast po oblast, a da u međuvremenu primene nova znanja u svojim organizacijama i unaprede svoj biznis.

Predavači koji izvode nastavu su vrhunske  zanatlije  iz svojih oblasti. Njihovo ključno obeležje je da dugo rade u svojim delatnostima u najboljim organizacijama.  Predavanja su koncipirana na 80% praktičnog i 20% teorijskog rada.

Posebna karakteristika programa BOLJI BIZNIS je da će vam svi predavači biti na raspolaganju za sva stručna pitanja tokom celog trajanja programa.  Na početku programa ćete izabrati svog ličnog poslovnog savetnika koji će zajedno sa vama tražiti poslovna rešenja za vaš biznis.

Pored kontakta sa vrhunskim predavačima, imaćete mogućnost da se kroz programe umrežite sa drugim učesnicima i  razmenjujete iskustva ali i istražujete nove poslovne prilike. Naša alumni zajednica broji preko 400 članova.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM BOLJI BIZNIS?

  • Preduzetnicima i vlasnicima malih preduzeća koji žele da unaprede svoje poslovanje
  • Profesionalcima specijalizovanim za različite oblasti (programeri, lekari, pravnici i inženjeri)
  • Svima koji žele da pokrenu ili upravo pokreću svoj biznis
  • Onima koji žele da unaprede svoj biznis

Za one koji razvijaju biznis duži period, u nekim momentima dođe vreme kada biznis više ne raste i kada su potrebne nove ideje. Potrebno je pratiti moderne tokove, povezati se sa kvalitetnim ljudima i pronaći način kako se vaš biznis može unaprediti.

Profesionalci koji su specijalizovani za određene oblasti često doživljavaju suočavanje sa realnošću kada uplivaju u svet biznisa i upravljanja. Nemaju adekvatna znanja i veštine iz upravljanja poslovanjem. Biznis je zanat koji se uči kao svaki drugi posao!

Posao preduzetnika i vlasnika malih biznisa je veoma izazovan. U procesu pokretanja i razvijanja nekog biznisa, mnogo je nepoznatih varijabli. Započinjanje i uspešno rukovođenje biznisom nije jednostavan zadatak – smrtnost biznisa u prvih godinu dana je skoro 50%, i ko god je učestvovao u tim početnim godinama rađanja jednog biznisa razume meru u kojoj je to zahtevan proces koji zahteva maksimalnu posvećenost. Program BOLJI BIZNIS vam može pomoći da identifikujete ključne tačke poslovanja i prevaziđete ovaj period.

GDE SE PROGRAM BOLJI BIZNIS ODRŽAVA?

Mesto održavanja programa je prilagođeno potrebama boljeg biznisa. Programi se održavaju u kampusu na Mokroj Gori, kampusu u Beogradu, a za one kojima potrebe posla to ne dozvoljavaju moguće je program pohađati putem online platforme.

Kada se programi održavaju u kampusu na Mokroj Gori svi učesnici programa ostvaruju popust od 20% na smeštaj u hotelu „Mećavnik“, a mogu i samostalno da organizuju smeštaj.

CENA PROGRAMA BOLJI BIZNIS

Naš cilj je da omogućimo što većem broju učesnika da se uključi u ovaj program a da troškovi ne predstavljaju opterećenje za poslovanje. Postoji mogućnost plaćanja na maksimalno 36 mesečnih rata tokom trajanja programa i u tom slučaju rata iznosi 11,990RSD + PDV.

KLJUČNE OBLASTI POSLOVANJA

Obavezni moduli:

Menadžment

Finansijski menadžment

Primenjena ekonomija

Marketing menadžment

Izborni moduli:

Menadžment komunikacija

Menadžment ljudskih resursa

Poslovno pregovaranje

Liderstvo i strategija

Projektni menadžment

Prodajni menadžment

Menadžment inovacija i preduzetništvo

KADA SE ODRŽAVA PROGRAM BOLJI BIZNIS?

Od 2021. do 2023. godine.

Upis je u toku!

Kontakt osoba:

Nemanja Gavrilović

Rukovodilac profesionalnih programa

E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs

Telefon: 065/3035-073

ZA BOLJI BIZNIS!