Kako mi vidimo MEMBA 2.0 program?

Povratak na Blog

Kako mi vidimo MEMBA 2.0 program?

Kako mi vidimo MEMBA 2.0 program?

MEMBA 2.0 je menadžment program čija je misija podrška razvoju viših nivoa rukovođenja. Pažljvo se osmišljava i realizuje jer na ovom nivou greške mogu biti najskuplje, bilo da su posledica loših odluka ili propuštenih prilika. Ishodi programa su unapređenje kompetencija sadašnjih i budućih poslovnih lidera, čime se daje i izuzetan doprinos razvoju čitavog društva.

Program je koncipiran kroz sedam modula. Svaki modul pokriva jednu oblast, a zajedno čine celinu koja menadžerima daje i sveobuhvatno znanje i specifične veštine za uspešno upravljanje. U zavisnosti od dostignutih kompetencija, stečenih na osnovu prethodnog obrazovanja i praktičnog iskustva, svako dobija dodatu vrednost – pojedini segmenti upravljanja se nadograđuju, a neki izgrađuju. Povećavaju se širina i dubina kompetencija, a time i samopouzdanje i spremnost za preuzimanje odgovornosti i donošenje pravih odluka.

MBA studijeModul ekonomija omogućava praćenje i razumevanje privrednih tokova u zemlji i inostranstvu i ekonomske politike, čime se pruža uvid u širi ambijent u kome se poslovanje odvija – a to je često zanemaren aspekt u menadžmentu. Finansije daju uvid u finansijsko poslovanje sopstvenog preduzeća, ali i u procenu stanja i perspektive drugih privrednih subjekata – a to je potrebno bilo za utvrđivanje boniteta dobavljača i kupaca, bilo za analizu isplativosti ulaganja u hartije od vrednosti različitih emitenata. Preostalih pet modula pokriva ključne menadžment oblasti. Od širih zahvata i preispitivanja razloga zašto preduzeće postoji i koji su mu ključni pravci razvoja (moduli Korporativno upravljanje i Strategija), do užih menadžment disciplina neophodnih za aktuelni i budući svet poslovnih izazova (moduli Menadžment veštine, Inovacije i Liderstvo).

Svaki modul ima vodeće predavače, stručnjake koji se, pored toga što drže najveći broj časova nastave, staraju o kontinuitetu i kvalitetu nastave tokom čitavog programa. Time uspevamo da izbegnemo često prisutnu zamku u formalnom i neformalnom obrazovanju – nepovezanost i neusaglašenost između različitih delova obrazovnog programa. Svaki modul je obogaćen gostujućim predavačima. Oni prenose specifična znanja i svoja iskustva iz oblasti u kojima su se dokazali kao najbolji u Srbiji. Modul se polaže na taj način što se na kraju nastave radi test provere znanja, a nakon toga sledi izrada samostalnog pisanog rada. Preporučuje se da se stečeno znanje primeni na svom preduzeću; na primer, nakon modula finansije rad bi trebalo da se zasniva na obračunu finansijskih pokazatelja i analizi finansijskog stanja preduzeća u kome je student rukovodilac. Tako se na kraju programa dobije dubinska i interdisciplinarna analiza sopstvenog preduzeća.

Svaki modul je podržan reprezentativnim udžbenikom. To su po pravilu prevodi svetskih bestselera, tj. dokazanih i globalno korišćenih udžbenika u poslovnim školama. Na kraju programa svaki student ima impresivnu ličnu biblioteku kojoj uvek može da se vrati. Globalna dimenzija programa dokazuje se i članstvom Mokrogorske škole menadžmenta u Business Graduate Association, udruženju svetskih poslovnih škola. Time se zatvara svojevrsni krug međunarodne potvrde MEMBA 2.0 programa: od kvaliteta programa i predavača, preko pristupa radu i udžbenika, do članstva u reprezentativnom globalnom udruženju poslovnih škola.

Napravljena je dobra kombinacija između razvoja eskternih kompetencija menadžera (kako poslovati s kupcima, dobavljačima, kreditorima, investitorima i slično), razvoja prema internom svetu kompanije (zaposlenima i menadžerima različitih nivoa upravljanja) i, konačno, ličnog razvoja. U tu svrhu se kroz čitav niza alata ocenjuje i prati napredovanje studenata, od izuzetno korisnog i zanimljivog Predictive Indexa za psihometriju, do sveobuhvatne i zahtevne Business Strategy Game simulacije za vođenje kompanije. Ako mislite da dobro poznejete sebe i svoje preduzeće, ovo je najbolja prilika da to proverite.

Jedinstvena karakteristika MEMBA 2.0 programa je što se učenje i napredovanje ne završava s časovima nastave. Ambijent Mokre Gore i kvalitet studenata i predavača predstavljaju idealan način za razmenu iskustava, ideja, dobrih i loših odluka i rezultata. Iznova se uveravamo da se na ovaj način stiče ogromna korist za sve učesnike programa – neposredni i kontinuirani uvid u rad i život ljudi koji kreiraju novu vrednost i drugačiju Srbiju teško se može ostvariti na bilo kom drugom programu i mestu. Alumni škole, koji stalno raste, predstavlja dragocen izvor za buduće poslovanje i napredovanje.

Lično napredovanje ne isključuje timski rad. Naprotiv. MEMBA 2.0 program razvija timski rad, kako kroz zajedničko rešavanje zadataka tokom nastave, tako i kroz završni rad. Naime, za razliku od radova koji studenti samostalno pišu nakon svakog modula, završni rad je koncipiran na taj način da se zajednički odabere i obradi određena poslovna tema. I ova dimenzija programa usaglašena je s najboljim iskustvima prestižnih svetskih poslovnih škola iz oblasti izvršnog rukovođenja.

Slogan “najbolje tek dolazi” upućuje na ključnu karakteristiku MEMBA programa. Dosegli smo neke vrhove, ali to nije kraj. Zajedno možemo još dalje i više.

Dejan Petrović

Vladimir Vučković

Direktori MEMBA 2.0 programa

Upis za novu generaciju MEMBA 2.0 programa je u toku.

Podelite

Povratak na Blog