OBAVEŠTENJE ZA POSLOVNU ZAJEDNICU I PARTNERE

Povratak na Blog
Mokra Gora

OBAVEŠTENJE ZA POSLOVNU ZAJEDNICU I PARTNERE

Mokrogorska poslovna škola obaveštava poslovnu zajednicu i partnere o izvršenim organizacionim promenama koje stupaju na snagu od 01. avgusta 2022. godine.

Aleksandra RADOVANOVIĆ, koja je bila zaposlena kao rukovodilac finansija, unapređena je u poziciju direktorke finansija a takođe je postala i član društva i jedan od osnivača škole. Aleksandra je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodne finansije, a zatim je zvanje Master ekonomije stekla na smeru „Poslovno upravljanje – Međunarodno poslovanje preduzeća“. U Mokrogorskoj je od 2014. godine.

Stefan ĐURIČIĆ, koji je bio zaposlen kao rukovodilac poslovnih događaja, unapređen je u poziciju direktor poslovnih događaja a takođe je postao i član društva i jedan od osnivača škole. Stefan je diplomirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum 2016. godine. Zvanje Master menadžer na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu  je stekao odbranom master rada na temu Unapređenje poslovnih procesa u oblasti profesionalnog obrazovanja 2016. godine. U Mokrogorskoj je od 2015. godine.

Predrag ĐUKIĆ, koji je bio vodeći predavač za oblasti donošenja odluka i rešavanja problema, unapređen ie i dobija ulogu programskog direktora programa Bolji Biznis. Predrag donosi više od dve decenije iskustva u privredi i poslovnom savetovanju, diplomirao je mašinstvo kao student generacije i magistrirao je menadžment na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Iskusan je menadžer i specijalista u oblasti unapređenja ključnih veština zaposlenih i razvoja timova visokih performansi. Pridružio se timu predavača u maju 2021. godine.

Vladimir VUČKOVIĆ, koji je, član društva i vodeći predavač za oblast Ekonomija, unapređen je  dobija i ulogu akademskog direktora MEMBA programa. Vladimir je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je društva Mokrogorske od 2013. godine.

Marija STOJANOVIĆ, koja u prethodna tri meseca bila na stručnoj praksi postaje koordinator – pripravnik za program Bolji Biznis. Marija je trenutno apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu..

Svim kolegama želimo mnogo sreće i profesionalnih uspeha na novim funkcijama!

Podelite

Povratak na Blog