Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše?

Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše?

Uloga finansijskog menadžmenta u bilo kom okruženju (od velikih korporacija, preko srednjih preduzeća, preduzetnika pa i ličnih finansija) je veoma bitna u svakodnevnom radu i životu. A zašto?

Uzmimo za primer da imamo određenu svotu novca na raspolaganju (kako u privatnom životu tako i u preduzetničkom, tako i vlasnika kapitala koji nam ne poverio novac na raspolaganje radi rasta i razvoja biznisa), i da tu svotu treba da uložimo u nešto. Da li ćemo kao kockar hazarderski igrati na crveno ili crno polje ili ćemo pak pristupiti nekim analizama koje će nam pomoći u toj odluci?

Ko je Finansijski menadžer?

Finansijski menadžer je slikar koji svojom četkicom slika sliku vizije grupe ljudi koji su se organizovali oko nekog cilja i imaju ideju kako da do tog cilja dođu. To slikanje po platnu ima tačno određene korake, šifre, iznose, bilanse, preglede, tabele i na kraju nekoliko ključnih indikatora uspeha (Key Performance Indicators) po kojima se meri napredak i razvoj.

Da bi taj menadžer mogao da odgovori tako izazovnom i zahtevnom zadatku on mora da ima adekvatnu „četkicu i platno“. To podrazumeva da ima adekvatan informacioni sistem koji struktuira podatke na takav način da su lako i brzo dostupni i a da su tačni i razumljivi donosiocima odluka. Izgradnja sistema (pravila igre) u procesima, procedurama, opisima poslova i organizacije ljudi, linijama raportiranja, merenja performansi, poštovanja rokova i donošenja odluka je od ključne važnosti da držimo konce pod prstima.

Šta je Finansijski menadžment?

Finansijski menadžment je institucija koja se ogleda u svom timu ljudi, profesionalaca koji čine deo šireg tima i od uigranosti čitavog tima zavisi i ishod utakmice. Stoga je finansijski menadžer biznis partner koji na sve odluke koje su donešene i koje će tek da budu donete napravio skicu kako bi to trebao da izgleda, na bazi emprijijskih pokazatelja, trendova i pretpostavki okruženja u kome poslujemo, ishod te odluke.

Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše kao univerzalno pitanje daje i univerzalni odgovor u vidu poređenja našeg poslovanja sa našom vizijom/planom/budžetom ali i sa poslovanjem u prethodnim godinama kao i sa poslovanjem konkurenata u grani u kojoj poslujemo. Tek sagledavanjem tih činjenica možemo dati konkretan odgovor na ovo univerzalno pitanje.

Stoga, novac kao limitirani resurs će biti uložen u onu poslovnu aktivnost koju menadžment kompanije proceni kao najefikasniju imajući u vidu pretpostavke koje su korišćene u analizama finansijskog menadžera sa najefikasnijim povratom na taj uložen kapital. Zvuči jednostavno i prosto ali je zapravo reč o sistemu, disciplini, idejama i inovativnosti kao i kontroli svih koraka poslovanja ka ostvarivanju tog cilja.

Modul Finansijski menadžment

Na modulu finansijski menadžment upravo obrađujemo alate, tehnike, sistem kako da efikasno pratimo naše poslovanje i lične finansije te kako da donosimo odluke za koje u startu imamo procene u vidu pozitivnih ishoda ostvarivanja naših zacrtanih ciljeva. Neke od primera koje koristimo u praksi su iskustva razvijenih multinacionalnih kompanija koje konstantno desetinama godina unazad rade na unapređenju svog sistema, organizacije, motivacije, inovativnosti i ostvarivanja glavnog i ultimativnog cilja svih ciljeva poslovanja a to je maksimizacija bogatstva vlasnika kapitala.