Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše?

Povratak na Blog
Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše?

Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše?

Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše?

Uloga finansijskog menadžmenta u bilo kom okruženju (od velikih korporacija, preko srednjih preduzeća, preduzetnika pa i ličnih finansija) je veoma bitna u svakodnevnom radu i životu. A zašto?

Uzmimo za primer da imamo određenu svotu novca na raspolaganju (kako u privatnom životu tako i u preduzetničkom, tako i vlasnika kapitala koji nam ne poverio novac na raspolaganje radi rasta i razvoja biznisa), i da tu svotu treba da uložimo u nešto. Da li ćemo kao kockar hazarderski igrati na crveno ili crno polje ili ćemo pak pristupiti nekim analizama koje će nam pomoći u toj odluci?

Ko je Finansijski menadžer?

Finansijski menadžer je slikar koji svojom četkicom slika sliku vizije grupe ljudi koji su se organizovali oko nekog cilja i imaju ideju kako da do tog cilja dođu. To slikanje po platnu ima tačno određene korake, šifre, iznose, bilanse, preglede, tabele i na kraju nekoliko ključnih indikatora uspeha (Key Performance Indicators) po kojima se meri napredak i razvoj.

Da bi taj menadžer mogao da odgovori tako izazovnom i zahtevnom zadatku on mora da ima adekvatnu „četkicu i platno“. To podrazumeva da ima adekvatan informacioni sistem koji struktuira podatke na takav način da su lako i brzo dostupni i a da su tačni i razumljivi donosiocima odluka. Izgradnja sistema (pravila igre) u procesima, procedurama, opisima poslova i organizacije ljudi, linijama raportiranja, merenja performansi, poštovanja rokova i donošenja odluka je od ključne važnosti da držimo konce pod prstima.

Šta je Finansijski menadžment?

Finansijski menadžment je institucija koja se ogleda u svom timu ljudi, profesionalaca koji čine deo šireg tima i od uigranosti čitavog tima zavisi i ishod utakmice. Stoga je finansijski menadžer biznis partner koji na sve odluke koje su donešene i koje će tek da budu donete napravio skicu kako bi to trebao da izgleda, na bazi emprijijskih pokazatelja, trendova i pretpostavki okruženja u kome poslujemo, ishod te odluke.

Kako prepoznati da li je nešto dobro ili loše kao univerzalno pitanje daje i univerzalni odgovor u vidu poređenja našeg poslovanja sa našom vizijom/planom/budžetom ali i sa poslovanjem u prethodnim godinama kao i sa poslovanjem konkurenata u grani u kojoj poslujemo. Tek sagledavanjem tih činjenica možemo dati konkretan odgovor na ovo univerzalno pitanje.

Stoga, novac kao limitirani resurs će biti uložen u onu poslovnu aktivnost koju menadžment kompanije proceni kao najefikasniju imajući u vidu pretpostavke koje su korišćene u analizama finansijskog menadžera sa najefikasnijim povratom na taj uložen kapital. Zvuči jednostavno i prosto ali je zapravo reč o sistemu, disciplini, idejama i inovativnosti kao i kontroli svih koraka poslovanja ka ostvarivanju tog cilja.

Modul Finansijski menadžment

Na modulu finansijski menadžment upravo obrađujemo alate, tehnike, sistem kako da efikasno pratimo naše poslovanje i lične finansije te kako da donosimo odluke za koje u startu imamo procene u vidu pozitivnih ishoda ostvarivanja naših zacrtanih ciljeva. Neke od primera koje koristimo u praksi su iskustva razvijenih multinacionalnih kompanija koje konstantno desetinama godina unazad rade na unapređenju svog sistema, organizacije, motivacije, inovativnosti i ostvarivanja glavnog i ultimativnog cilja svih ciljeva poslovanja a to je maksimizacija bogatstva vlasnika kapitala.

Podelite

Povratak na Blog