Obaveštenje

Povratak na Blog

Obaveštenje

Obaveštenje za poslovnu zajednicu

Dragi naši Mokrogorci,
Pratimo sa dužnom pažnjom dešavanja koja se odnose na pandemiju virusa COVID-19 i koristimo priliku da vas informišemo o planovima za održavanje programa.

Stav MŠM je da ćemo se u svemu pridržavati odluka državnih organa u pogledu prevencije širenja ovog virusa i da ćemo savesno pristupiti preporukama nadležnih zdravstvenih ustanova za javno zdravlje.

S obzirom na uvođenje vanrednog stanja na teritoriji Srbije i celokupnu situaciju doneli smo sledeće odluke:

1. Svi već zakazani otvoreni menadžment programi će biti odloženi na najmanje 2 meseca. Tačni datumi za pojedinačne programe će biti uskoro definisani i svi već prijavljeni učesnici direktno obavešteni.
2. Prolećni Vivaldi CEO forum će se održati 19 – 21. juna 2020. u Mokroj Gori.
3. Već prijavljeni učesnici otvorenih menadžment programa i CEO foruma, će moći da iskoriste kotizacije na istom ili sličnom programu do kraja 2020. godine
4. Svi korporativni programi (in house obuke i tim bildinzi) a koji su do 50 učesnika će biti održani u skladu sa odlukama Vlade, i u dogovoru sa partnerima (termini, modaliteti, broj učesnika i sl.)
5. MŠM tim će svoje redovne aktivnosti obavljati po modelu ,,rada od kuće“ i biti dostupan za svoje partnere i poslovnu zajednicu. Кontakt podaci MŠM tima se nalaze na sajtu OVDE.

Stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja i informacije sa željom da svi očuvamo lično zdravlje i da ovu kriznu situaciju što bezbolnije prođemo i kao poslovna zajednica i kao društvo u celini.

Srdačan pozdrav iz MŠM!

Podelite

Povratak na Blog