Predavači

Srđan Janićijević
vodeći predavač za oblast menadžment i liderstvo
Srdjan Janićijević je osnivač i direktor Mokrogorske škole menadžmenta. Njegove oblasti iskustva su upravljačko savetovanje, preduzetništvo i poslovni razv...
Biografija
Danijela Nedić
vodeći predavač za oblast međuljudskih odnosa
Danijela Nedić je dipl. pravnik i specijalista u oblasti Upravljanja komunikacijom. Osnivač je i direktor Centra za poslovnu edukaciju I savetovanje Biznis...
Biografija
Bojan Kostandinović
vodeći predavač za oblast strategijski menadžment
Dr Bojan Kostandinović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i di...
Biografija
Vladimir Vučković
vodeći predavač za oblast ekonomija
dr Vladimir Vučković je rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004). Član je Fiskal...
Biografija
Miša Lukić
osnivač i vlasnik, New Strategy
Osnivač i glavni poslovni dizajner kompanije New Strategy, prve kompanije za konsultantske usluge u vezi sa dizajnom i brendom u jugoistočnoj Evropi koja d...
Biografija
Tatjana Kljun
redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta
Tatjana Kljun, trener, konsultant, Geštalt kouč i psihoterapeut u superviziji, svoje dvadesetsedmogodišnje iskustvo rada na polju svih oblika kriznog komun...
Biografija
Predrag Kudra
vodeći predavač za oblast finansijski menadžment
Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo. Poseduje više od 16 godina is...
Biografija
Darko Lukić
vodeći predavač za oblast marketing menadžment
Darko Lukić je marketing, menadžment i prodajni konsultant, trener, predavač i govornik na regionalnim konferencijama. Svoje dvadesetjednogodišnje radno is...
Biografija
Nataša Stamenković
vodeći predavač za oblast ljudski resursi
Nataša Stamenković, psiholog po obrazovanju, učitelj po opredeljenju. Karijeru započela u neizmernom zadovoljstvu i nezaboravnom iskustvu, kao školski psih...
Biografija