fbpx

O GENERAL MANAGEMENT PROGRAMU

Povratak na Blog

O GENERAL MANAGEMENT PROGRAMU

ZAŠTO GENERAL MANAGEMENT PROGRAM?

Pandemija COVID-19 donela je promene o kojima nismo mogli ni da sanjamo. Dosta toga je već rečeno, od različitih teorija zavere, do toga da ništa više neće biti isto i da nam sledi velika ekonomska kriza. Svi smo svesni šta nam je pandemija donela, da ćemo morati da se prilagođavamo i efikasnije upravljamo resursima koji su nam na raspolaganju.

Zbog toga više nego ikada su nam potrebni menadžeri koji umeju da definišu i sprovode poslovnu strategiju i planove čije ostvarenje donosi novu vrednost, menadžeri koji znaju da prepoznaju i iskoriste prilike na tržištu i obezbede stabilan razvoj svojih organizacija.

General Management Program priprema menadžere srednjeg nivoa za ključne pozicije u kompaniji. Namenjen je onima koji su do sada svojim poslovnim rezultatima pokazali da su spremni za preuzimanje najvažnijih pozicija. Onima koji su u stanju da vide širu sliku i koji imaju potencijal da preuzmu rukovođenje celokupnim poslovanjem. Zbog toga je za njih važno da razumeju poslovne celine. Ključne poslovne celine koje smo identifikovali na osnovu najboljeg znanja i prakse, kao i desetogodišnje tradicije programa koje je pohađalo i ocenilo više od 300 polaznika:

Upravljanje ličnošću

Da bismo uspešno vodili druge, važno je da razumemo sebe. Za to razumevanje koristimo alat priznat od Evropske federacije psihologa – Predictive Index. U razgovorima 1:1 sa našim sertifikovanim practicionerom dobićete jasne povratne informacije o vašim snagama i mogućnostima za unapređenje.

Upravljanje odnosima

Da bismo uspešno vodili poslovanje, važno je da razumemo i druge. Da razumemo koje veštine uspešne komunikacije možemo da primenimo kako bismo povećali efikasnost naših zaposlenih. Zašto je važno da savladamo aktivno slušanje?

Makroekonomija

Uspešan menadžer mora da razume svoje okruženje. Koji su to ekonomski parametri koji utiču na poslovanje naše kompanije? Koja je uloga države i Narodne banke? Kako strane direktne investicije utiču na našu ekonomiju i na ponudu i tražnju?

Poslovna strategija

Za poslovne ljude na vrhu hijerarhije je važno da postave jasnu strategiju za naredni period kako bismo kompaniju vodili na pravi način. Misija, vizija i vrednosti su koncepti koji se obrađuju u ovom delu. Pored definisanja strategije veoma važno je adekvatno spustiti strategiju na sve nivoe organizacije i merenje performansi određenih departmana i pojedinaca. Pored teorijskih koncepata na programu će svi učesnici igrati Business Strategy Game gde će vežbati upravljanje poslovanjem jedne kompanije koja posluje na globalnom nivou.

Finansijski menadžment

Uspešan direktor kompanije treba dobro da razume finansije i finansijske parametre i da čita finansijske izveštaje. Zašto je keš kralj? Da li je bolje finansirati se iz sopstvenih izvora ili uzeti pozajmicu od banke? Kako pametno investirati? Kako na najbolji način organizovati finansije?

Marketing menadžment

Onaj kome se predviđa vođenje celokupnog poslovanja će biti prvi među jednakima koji uspostavlja strateško upostavljanje brendom. Od njega će se tražiti da razume tržište i u skladu sa tim donosi odluke u vezi proizvoda/usluge koje treba da pronađu svoju ciljnu grupu.

Prodajni menadžment

Prodajna funkcija se nadovezuje na marketing. Kako formirati dobru prodajnu organizaciju i odabrati prave ljude koji će kompaniji doneti željeni prihod? Ko su naši ključni kupci i kako sa njima pregovaramo? Kako uspostaviti strateški pristup upravljanju prodajom kao jednom od najvažnijih poslovnih funkcija?

Liderstvo i upravljanje promenama

Koncept liderstva je veoma važan u menadžmentu. Kako da vas vaši ljudi posmatraju više kao lidera, a manje kao menadžera? Koji su to izvori moći koji vam stoje na raspolaganju? Koja je vaša odgovornost prema vašim zaposlenima i zajednici?

Javni nastup

Kao predstavnik kompanije ćete se naći u situaciji da sarađujete sa medijima. Zbog toga je važno da savladate tehnike i veštine javnog nastupa. Vaša stručnost je važna, ali i način na koji ćete predstaviti ono što želite da kažete.

Upravljanje ljudskim resursima i karijerom

HR funkcija je izuzetno važna u savremenom poslovanju. Organizaciju čine ljudi i zbog toga je za nekoga ko vodi organizaciju jako važno da razume pojmove regrutacije i selekcije, razvoja ključnih ljudi i uspostavljanja jasnog sistema nagrađivanja.

 

Upis za generaciju 2021 GENERAL MANAGEMENT PROGRAM-a je u toku – ukoliko ste vi neko ko je u svojoj kompaniji prepoznat kao potencijal i težite višim upravljačkim ulogama, ovo je program za vas.

Podelite

Povratak na Blog