KAKO PUTUJU NAŠE PORUKE?

Povratak na Blog
kako putuje naše poruke

KAKO PUTUJU NAŠE PORUKE?

Svesni smo da je komunikacija proces i da ima svoje element i faze. Uprkos tome, često nam fokus bude na našoj poruci, našem izlaganju, našim potrebama… A onda, budemo zapanjeni kako poruka nije stigla na pravu adresu, zar ne?

Često zaboravimo čemu sve dobro vođena komunikacija može poslužiti.

Pre nekog vremena, dođoh do zanimljivog istraživanja u oblasti komunikacija, i poželeh da to podelim sa vama jer može poslužiti kao dobar alat.

O čemu se radi?

Kada je kompanija Wyatt anketirala 531 američku kompaniju, koja je bila u procesu velikih promena i restruktuiranja, postavila je sledeće pitanje generalnim direktorima tih kompanija:

“Kada biste mogli da se vratite unazad i promenite samo jedno, šta bi to bilo?”

Odgovor je bio: “Način na koji smo komunicirali sa svojim zaposlenima.”

Generalni direktori su izjavili da bi, umesto upadljivih video materijala, štampanih materijala, ili formalnih sastanaka, više koristili komunikaciju “jedan do jedan”, posebno komunikaciju sa direktnim supervizorima zaposlenih, a ne sa rukovodiocima višeg nivoa koje zaposleni ne poznaju.

Prolazeći kroz ovo istraživanje, nametala su se pitanja:

  • Koliko čujemo jedni druge?
  • Kako se slušamo?
  • Da li se razumemo?
  • Koje su nam namere u komunikaciji?
  • Koliko često razmišljamo kome šaljemo svoju poruku?
  • Da li smo spremni za povratne informacije? … i još puno toga!

A komunikacija teče sve vreme!

Poruke se šalju sve vreme – nezavisno od toga da li mi upravljamo njima ili ne!

Kako deluje na naše zaposlene kada vodimo računa kakav je kvalitet naše komunikacije sa njima, da li imamo dijalog ili više monologa, i kada radimo na tome da saslušamo njihovo mišljenje i adekvatno reagujemo?

Pozitivni efekti su ozbiljni – u smislu produktivnosti, zadovoljstva, ostvarenih rezultata i profita… Kako to ostvariti? Pa, alata je puno.

 Modeli i tehnike efikasne dvosmerne komunikacije su brojni. Prilike da ih koristimo – svuda oko nas. Dakle, izbor imamo!

Naš izbor u okviru programa MENADŽMENT KOMUNIKACIJA 2021  jeste da vam predamo kutiju sa alatom za efikasnu intrapersonalnu i interpersonalnu komunikaciju, pružimo priliku da sve ovo probate, i napravite svoj individualni razvojni plan – ŠTA ĆETE SVE URADITI SA OVIM ALATIMA U SVOM RANCU!

Autor: Danijela NEDIĆ, vodeći predavač u oblasti razvoja

INTERPERSONALNIH VEŠTINA

Podelite

Povratak na Blog