fbpx

Upgrade now – Mesto gde ljudi i biznisi postaju bolji

Povratak na Blog
Menadžment programi • Mokrogorska škola menadžmenta

Upgrade now – Mesto gde ljudi i biznisi postaju bolji

Upgrade – to improve the quality or usefulness of something, or change it for something newer or of a better standard. Izvor „Cambridge English Dictionary“.

Najpoznatiji upgrade-i se odnose na software računara ili mobilnih telefona. Upgrade-ovanje aplikacija je svakodnevnica. Računarski programi se takođe upgrade-uju u roku ne dužem od godinu dana. Operativni sistemi na telefonima ili računarima od nas često zahtevaju akciju i odobrenje za instaliranje novih stvari koje će nam omogućiti bolje korisničko iskustvo.

Ali pored softwera, šta ili ko se sve upgrade-uje?

Gruba podela može da bude na upgrade:

 • Države
 • Organizacija
 • Pojedinaca

Pametne države upgrade-uju:

 • Ekonomiju
 • Zdravstvo
 • Saobraćaj
 • Infrastrukturu
 • Vojsku
 • Turističku ponudu

A sve u cilju unapređenja života ljudi!

Pametni biznisi upgrade-uju:

 • Proizvode/usluge
 • Poslovne modele
 • Procese
 • Korisničko iskustvo
 • Sisteme za izveštavanje

A sve u cilju ostvarenja većeg profita i benefita za sve zaposlene i zajednicu!

A šta rade pametni pojedinci?

Pametni pojedinci upgrade-uju sebe. Čitaju knjige sa različitim temama. Putuju i tako upoznaju različite kulture. Uče nove jezike. Druže se sa ljudima od kojih imaju nešto da nauče. Imaju široka interesovanja. Svaki dan im je prilika za nova saznanja.

Pametni pojedinci znaju da učenje ne staje onog momenta kada završe školu/fakultet i uvek traže način da se upgrade-uju. Ne samo zbog sebe nego i zbog upgrade-a sredine u kojoj žive i deluju.

Knjižare u kojima nalazimo najbolju literaturu su širom grada. Turistički aranžmani su dostupniji nego ikada. Škole jezika već dugo posluju u celoj zemlji. Internet je nepresušan izvor gde možemo pronaći sve informacije.

A da li znate mesto na koje biste otišli da unapredite svoje upravljačke veštine?

Mokrogorska škola menadžmenta • Mesto gde ljudi i biznisi postaju bolji
Mokrogorska škola menadžmenta • Mesto gde ljudi i biznisi postaju bolji

Da li znate za Instituciju koja nije deo ni privatnog ni državnog obrazovanja, nego predstavlja jednu novu kategoriju koju je sama kreirala? Da tu možete da čujete stvari koje ne možete da čujete ni na jednom drugom mestu? Mesto na kome se živi koncept celoživotnog učenja. Mesto koje je inspirativno samo po sebi. To je Mokrogorska škola menadžmenta – Mesto gde ljudi i biznisi postaju bolji!

Autor Milenko Andrić, direktor menadžment programa

Podelite

Povratak na Blog