Mokrogorska & Diplomasafe • Prelazak na digitalne sertifikate

Povratak na Blog
Mokrogorska & Diplomasafe • Prelazak na digitalne sertifikate

Mokrogorska & Diplomasafe • Prelazak na digitalne sertifikate

U januaru 2022. godine Mokrogorska je potpisala ugovor o saradnji sa danskom startap kompanijom za izdavanje digitalnih sertifikata DIPLOMASAFE. Diplomasafe je platforma zasnovana na kripto tehnologiji koja obezbeđuje najsavremenije standarde bezbednosti i provere autentičnosti sertifikata koji se izdaju putem platforme.
Početkom ove saradnje Mokrogorska ukida izdavanje štampanih diploma i prelazi u potpunosti na digitalne formate. Ključni razlozi zbog kojih smo se opredeli za ovu promenu su:

1. Briga o zaštiti životne sredine

Svedoci smo da se na globalnom nivou velikom brzinom odvija ekološka kriza – sve je važnije da kao pojedinci, organizacije i države preduzimamo korake koje možemo da umanjimo svoj negativni uticaj na životnu sredinu i okruženje u kojem živimo i radimo. Mokrogorska se zalaže da svaki pojedinac i organizacija treba u skladu sa svojim aktivnostima sprovodi korake da proaktivno umanjuje negativne posledice po životnu sredinu i ekologiju. Ukidanje štampanih diploma i početak saradnje sa Diplomasafe je jedan od malih koraka koji predstavlja samo početak inicijative Mokrogorske u okviru društvene odgovornosti i brige o zaštiti životne sredine.

2. Sigurnost i provera autentičnosti

Diplomasafe platforma je kreirana na najsavremenijim kripto tehnologijama što obezbeđuje primaocima naših diploma kao i poslodavcima mogućnost da uz jedan klik provere autentičnost diplome putem diplomasafe platforme. Tehnologija na platformi zahteva da odgovorno lice za izdavanje diploma iz Mokrogorske odobri svaki izdati sertifikat i na taj način obezbedi pouzdanost da su diplome koje se nalaze na diplomsafe platformi verifikovane. Diplome se čuvaju na diplomasafe serverima po najvišim svetskim standardima sa rokom od 40 godina (proveriti).

3. Funkcionalnost koju nudi digitalizacija sertifikata

Pored umanjenog uticaja na životnu sredinu, i sigurnosti koju pruža digitalna platforma za izdavanje digitalnih sertifikata diplomasafe, sama upotrebe i funkcionalnost značajno olakšava proces primanja, deljenja i čuvanja diplome. Pri završetku naših programa, učesnici primaju na email link za preuzimanje diplome koja se čuva na diplomasafe platformi. Sa platforme postoji mogućnost da se sačuva PDF verzija diploma za sopstveno arhiviranje, deljenja na društvenim mrežama, kao i informisanje o konkretnom programu i obrazovnoj ustanovi koja je dodelila sertifikat/diplomu.

Za učesnike programa koji su u 2021. godini završili neki od naših programa postoji mogućnost da retroaktivno izdamo digitalni sertifikat. Ukoliko želite da dobijete Vaš digitalni sertifikat, pišite nam na office@msm.edu.rs.

Mokrogorska nastavlja da kontinuirano gradi i unapređuje jedinstveno obrazovno iskustvo koje pruža svojim učesnicima, partnerima i zajednici. Hvala Vam što ste uz nas!

Podelite

Povratak na Blog