fbpx

KAKO POKRENUTI SVOJE LJUDE UZ PREDICTIVE INDEX?

Povratak na Blog
Predictive index

KAKO POKRENUTI SVOJE LJUDE UZ PREDICTIVE INDEX?

KAKO POKRENUTI SVOJE LJUDE?

PREDICTIVE INDEX -TEST ANALIZE I PONAŠANJA I PROFILA LIČNOSTI

Da li ste ikada razmišljali o tome šta vas pokreće? Da li ste razmišljali o tome šta pokreće vaše zaposlene ili koji tip ličnosti bi bio idealan za neku otvorenu poziciju? Sigurno da jeste.

U današnjem poslovnom svetu gde događaji prestižu jedni druge nismo u situaciji da zastanemo, napravimo presek stanja i pregled onoga što smo postigli. Pojavljuju se neki novi rokovi, neki novi zadaci i ciljevi koje je potrebno ispuniti. Izazovi se gomilaju, rešavaju i tako u krug. U nekim momentima niste u mogućnosti da se posvetite svojim ljudima, često ni samom sebi. Stvari se rade po automatizmu koji postoji u određenoj korporativnoj kulturi, gde su grupni interesi važniji od pojedinačnih osećaja pripadnosti i doprinosa kompaniji.

Zamislite hipotetičku situaciju gde bi vam na raspolaganju bilo neograničeno vreme za razumevanje svojih zaposlenih i kolega, a da ta situacija ne utiče na performanse. Cilj bi bio da upoznate ljude sa kojima radite i da im u skladu sa njihovim osobinama dodelite mesta u timu na kojima bi bili najviše produktivni. Odakle biste krenuli?

Da li bi to bila genetika i sve što su vaši ljudi nasledili od svojih roditelja? Da razumete širi porodični kontekst od najmlađih dana? Da razumete da li su trenirali timski ili individualni sport ili možda nisu trenirali ništa? Koliko prijatelja imaju sada? Da li su potekli iz male sredine ili velikog grada? Gde vole da provode vreme?

Da li biste pokušali da razumete njihove vrednosti? Šta je to što ih veže za vas kao njihovog prvog nadređenog i za kompaniju? Da li se njihove vrednosti poklapaju sa vrednostima kompanije? Kakvi su njihovi životni stavovi? Koja su njihova interesovanja pored profesije kojom su odabrali da se bave? Da li sada treniraju? Da li čitaju? Kakvu muziku slušaju?

Da li bi posvetili pažnju njihovoj dosadašnjoj karijeri? Kakav je fakultet koji su pohađali? Koja znanja poseduju? Da li su bolji u izvršavanju zadataka ili u komunikaciji sa drugim kolegama i klijentima? Da li bi želeli da razumete iz kakvih korporativnih kultura dolaze? Gde su se osećali dobro, a gde loše i zašto? Sa kakvim ljudima su radili i kakav je to uticaj imalo na njihovu dalju karijeru?

I na kraju da li biste ih pitali zašto su sada baš tu gde jesu, da li su srećni i da li misle da mogu da doprinesu još više i šta je potrebno da im kompanija od resursa obezbedi?

Razumevanje ljudi je kompleksan proces. Vođenje ljudi je kompleksan proces. I kada bi dobili odgovore na gore postavljena pitanja, možda ne bi bili sigurni šta pokreće naše ljude.

Zbog toga najbolje svetske kompanije koriste alat Predictive Index metodologiju kako bi ljudima našli najbolje mesto u okviru sistema, kako bi napravili timove koji imaju vrhunske performanse i kako bi zaposlili ljude koji sigurno mogu da doprinesu.

ŠTA JE PREDICTIVE INDEX?

Predictive Index test je naučno validirano istraživanje ponašanja koje precizno predviđa ponašanje na radnom mestu. Kroz test identifikujemo šta nas pokreće. Test postoji od 1955. godine. Koristi se u 147 zemalja sveta. Dostupan u 72 svetska jezika. 80 kompanija sa Global Fortune liste koriste Predictive Index testiranje. Preko 3,2 miliona testova urađeno u 2019. godini. Više od 20.000 klijenata širom sveta. To je priznat alat koji preporučuje Evropska federacija psihologa.

Predictive Index test ima višestruku primenu od dizajniranja timova, do profilisanja radnih mesta gde se upoređuje ličnost potencijalnih kandidata sa karakteristikama koje radno mesto zahteva.  Ključ metodologije su pokretači (eng. “driveri”). Pokretači su ustvari naše potrebe, a na osnovu tih potreba izražavamo određena ponašanja. Po PI metodologiji, imamo 4 vrste pokretača:

Visoko A – Osoba ima izraženu potrebu za uticajem na ljude. Ta osoba je više individualac, manje je saradljiva, a više želi da progura neke svoje ideje. Ove osobe vole da se takmiče, nezavisne su i vole individualna priznanja.

Ljudi koji imaju niži rezultat kod pokretača A su saradljivi, timski igrači. Kooperativni su, strpljivi i tolerantni.

Visoko B – Osoba ima potrebu za socijalnim interakcijama. Uživaju u druženju i razgovorima. Živahni su, vole neformalna okupljanja i nije im teško da sklope nova prijateljstva.

Ljudi koji imaju niži rezultat su više okrenuti ka zadacima i činjenicama. Ne vole da budu prekidane. Vole individualni rad. Analitični su i vole da imaju prostor za sebe.

Visoko C – Osoba ima potrebu za radom u stabilnom okruženju. Potreban joj je tim koji je podržava. Voli priznanja za svoju lojalnost. Ukoliko se pronađu u određenom sistemu, nisu voljni da ga menjaju.

Ljudi koji imaju niži rezultat vole promene. Vole da rade u okruženju koje je brže. Ne vole repetitivni rad. Ne vole rutinu, a motiviše ih prilika rada na više projekata u isto vreme.

Visoko D – Osoba ima potrebu za strukturom i pravilima. Ovaj tip ličnosti voli da razume karakteristike posla i da im se jasno naglasi šta su očekivanja. Motiviše ih da dobiju vreme da steknu ekspertizu. Vole priznanja za svoje ekspertsko znanje.

Ljudi koji imaju niži rezultat su više fleksibilni. Vole slobodu u smislu strukture i pravila. Spontani su i prilično se lako adaptiraju na promene u okruženju.

Predictive Index metodologija ne uzima u obzir samo najjače pokretače već kombinaciju između različitih pokretača koja rezultira sa 17 tipova ličnosti koje se mogu svrstati u 4 grupe:

  • Profili analitičari
  • Socijalni profili
  • Profili stabilizatori
  • Istrajni profili

Metodologija uključuje i način na koji neko donosi odluke i kakvu mentalnu energiju poseduje. Neko je možda više subjektivan, a neko je možda više objektivan u donošenju odluka. I jedno i drugo imaju svoje prednosti i mane. Mentalna energija se odnosi na to koliko neko informacija može da procesuira i koliko brzo. Ukoliko neko ima manju mentalnu energiju samo treba da pravi pauze u radu, jer se brže opterećuje. Sa druge strane ukoliko neko ima preveliku mentalnu energiju, on treba da smiri misli, jer razmišlja o previše stvari istovremeno.

Alat daje određene preporuke u pogledu vašeg stila vođenja, stila na koji utičete na vaše ljude i okruženja u kome biste vi dali najbolje rezultate, odnosno preporuka za vaše menadžere kako da vam pristupe.

Dodatno, alat nudi i timsku analizu, ali o tome u nekom drugom tekstu.

Mnogo je varijabli u igri. Svaki pojedinac je kompleksna ličnost sa svojim vrlinama i manama. Prvo je potrebno da razumete sebe, šta vas motiviše, gde treba da napravite unapređenja. Onda na red dolaze vaši zaposleni. Da biste smanjili mogućnost greške u vođenju svojih ljudi, važno je da nađete način koji će vam u tome pomoći. Predictive Index test pomaže menadžerima, HR-menadžerima i vlasnicima kompanija da donesu prave odluke. Iskoristite alat na pravi način i podignite vaše organizacije na novi nivo.

Autor teksta: Rukovodilac menadžment programa, Milenko Andrić, Mokrogorska škola menadžmenta

 

Podelite

Povratak na Blog