Program test samostalnosti

Povratak na Blog

Program test samostalnosti

Program test samostalnosti i priprema poreskog bilansa za 2019. godinu

Cilj programa „Test samostalnosti i priprema poreskog bilansa za 2019. godinu“ je razjašnjenje nedoumica u vezi sa testom samostalnosti koji će biti u primeni počev od 1. marta 2020. godine za sve subjekte koji povremeno ili kontinuirano sarađuju sa preduzetnicima radi pravilne identifikacije poreskih rizika i sprečavanja negativnih poreskih efekata u poslovanju. Deo programa koji se odnosi na pripremu poreskog bilansa za 2019. godine ima za cilj razjašnjenje novih pravila u vezi sa pripremom poreskog bilansa koja se razlikuju od ranijih pravila propisanih poreskim propisima.

Nakon održanog programa polaznici bi trebalo da vladaju materijom koja se odnosi na test samostalnosti i da budu omogućeni da bez poteškoća primenjuju nova pravila u vezi sa obračunom poreza na dobit pravnih lica.

Ciljna grupa

Program „Test samostalnosti i priprema poreskog bilansa za 2019. godinu“ namenjen je menadžerima iz oblasti finansija i poreza, preduzetnicima i koji žele da razumeju ključne poslovne i finansijske principe kao i da ih primenjuju ih u realnom kontekstu poslovanja. Pogodan je za stručnjake iz bilo koje oblasti menadžmenta koju trebaju poboljšati novim iskustvima.

Nakon ovog programa, učesnici će imati mogućnost da bez poteškoća:

Kompetencija=>indikatori

  • Utvrđuju poreski tretman => Unapređenje poreske pozicije kompanije
  • Na tekućem nivou donose pravilne odluke sa optimalnim poreskim opterećenjem => Napredak i razvoj finansijske pozicije kompanije

Efekat treninga

Program „Test samostalnosti i priprema poreskog bilansa za 2019. godinu“ ima za cilj omogućavanje menadžerima i preduzetnicima da na efikasan i optimalan način sagledaju poreske implikacije planiranih poslovnih aktivnosti, odnosno omogućava adekvatno upravljanje poreskim funkcijama u društvu u cilju očuvanja finansijske pozicije na dugoročnom nivou.

Pogledajte više informacija OVDE

Podelite

Povratak na Blog