TOP TIM – TEAM BUILDING

Povratak na Blog
Top tim team building

TOP TIM – TEAM BUILDING

DA LI JE VAŠ TOP TIM SPREMAN ZA BUDUĆNOST?

Šta znači top tim? Čini se da je vreme u kome živimo – sa viškom informacija, a manjkom razumevanja ljudi, odnosa, procesa i prioritet . U takvoj situaciji ni jednoj liniji rukovođenja u kompaniji nije jednostavno da funkcioniše na produktivan način.

Posebno su veliki izazovi i očekivanja stavljeni pred top menadžment. To je ključan motiv da predstavnici ove linije rukovođenja razmišljaju o strategiji, unapređenju odnosa u timu i povećanju timske efikasnosti. Sa svim ovim uvidima srećemo se poslednje dve decenije, kroz različite interakcije u poslovnom okruženju. Poslednjih godina smo radili sa velikom brojem top timova najrazličitijih kompanija iz regiona. Iskustvo je pokazalo da je kombinacija radionice sa top timovim, pronalaženje poslovnih rešenja, uz našu podršku i individualni rad daju najbolje rezultate. Za dva dana intenzivnog rada sa nama, u mogućnosti smo da pretresemo celo poslovanje, odnose u timu i da definišemo prioritete.

Izabrani moderatori, predavači i savetnici MOKROGORSKE ŠKOLE MENADŽMENTA aktivno učestvuju u identifikaciji potreba/izazova u timu. Fokusirani na oblasti za unapređenja u timu, pružaju podršku definisanju akcionih korake i prate primenu usvojenog akcionog plana.

Sastavni deo ovog programa su provereni alati za timski rad. Koristimo modele koji uskladjuju ponašanja sa vrednostma, misijom i vizijom kompanije. Metode usklađivanja sa strategijom kao i komunikacioni paket koji je neophodan za razvoj timskog poverenja i međusobnog poštovanja, kao i unapređenje funkcionalnosti timova…

Naše iskustvo pokazuje da se timovi posle ovakvih programa lakše, brže i posvećenije kreću u duhu kompanijske misije i vizije, stvarajući pozitivnu klimu za razvoj ljudi koji vode i unapređenje biznisa. Top tim team building je prilika za vas i vaš biznis da podignete kvalitet rada na viši nivo. Posvećenost i motivacija kao osnove rada jednog uspešnog kolektiva koji ima zajednički cilj i ide uvek napred.

Autori teksta: Savetnici za rad sa top timovima, Srdjan Janićijević & Danijela Nedić, Mokrogorska škola menadžmenta

Podelite

Povratak na Blog