fbpx

Potvrda našeg dobrog rada – Validacija od strane Business Graduates Association

Povratak na Blog
Profesionalni smerovi • Mokrogorska škola menadžmenta

Potvrda našeg dobrog rada – Validacija od strane Business Graduates Association

Rad Mokrogorske škole menadžmenta validiran od strane Business Graduates Assocation (BGA)

Mokrogorska škola menadžmenta validirana je od strane Business Graduates Association – validacija je potvrda pozitivnog uticaja škole na studente, alumniste i društvo u kontekstu nezavisnih međunarodnih standarda kvaliteta.

U novembru 2020. godine, Mokrogorska škola menadžmenta postala je prva srpska poslovna škola u prestižnoj asocijaciji svetskih poslovnih škola (BGA). Naredni korak ka punoj akreditaciji programa škole je validacija koju smo uspešno ostvarili ove godine.

U nastavku teksta prenosimo opis procesa i značaja validacije našeg rada od strane BGA:

„Validacija služi kao mera napretka za poslovne škole – ima za cilj da potvrdi da je škola ugledna u odnosu na nezavisne međunarodne standarde kvaliteta.

Da bi se postigla validacija, od poslovnih škola se zahteva da pokažu da deluju u skladu sa devet principa navedenih u BGA povelju i da imaju strateški plan o tome kako se mogu dalje poboljšati u odnosu na svaki princip.

Principi povelje su sledeći:

1. Ispunjavanje zahteva privrede, doprinos ekonomskom rastu i razvoju i pokretač društvene transformacije
2. Principi društveno odgovornog poslovanja, etike i održivosti
3. Kvalitetno upravljanje, institucionalna održivost i integritet
4. Stvaranje vrednosti izgradnjom opipljivih veza sa drugim akademskim institucijama
5. Kontinuirano poboljšanje
6. Uticaj, inovacije i izvrsnost
7. Uključivanje i poštovanje svih zainteresovanih strana
8. Principi jednakosti i različitosti
9. Zapošljavanje diplomaca i korporativni odnosi

Da bi se postigla BGA validacija, Mokrogorska škola mendažmenta dostavila je sveobuhvatan zahtev za validaciju, pokazujući jasnu posvećenost uticaju.“

Velika nam je čast što smo postigli još jedan korak na putu ka međunarodnoj prepoznatljivosti naše škole koja već 12 godina razvija naše menadžere, preduzetnike i organizacije. Nastavljamo da razvijamo naše programe, studente i zajednicu!

 

 

 

Podelite

Povratak na Blog