Prva srpska škola u međunarodnoj organizaciji BGA

Povratak na Blog
Mokra-Gora

Prva srpska škola u međunarodnoj organizaciji BGA

Mokrogorska škola menadžmenta: prva srpska članica prestižne organizacije BGA – Business Graduates Association

Naša škola je prošle nedelje postala prva članica iz Srbije u prestižnoj asocijaciji i akreditacionom telu, svetskih poslovnih škola, Business Graduates Association (BGA). Vizija ovog udruženja je u promociji globalnog menadžmenta, stvaranju pozitivnog uticaja i celoživotno učenje.

Pridruživanje jednoj ovakvoj organizaciji koja trenutno uključuje više od 150 svetskih poslovnih škola će omogućiti našoj školi da se akredituje po međunarodnim standardima, da se poveže sa drugim poslovnim obrazovnim institucijama a ono što je još važnije, da pruži priliku našim studentima da se povežu sa svojim kolegama iz celog sveta u cilju ličnog i profesionalnog razvoja.

Šta članstvo MŠM u BGA može doneti poslovnom obrazovanju u Srbiji?

Mokrogorska škola menadžmenta započinje proces međunarodne validacije a zatim i akreditacije našeg modela obrazovanja i u tom procesu ćemo morati da demonstriramo uticaj koji naš obrazovni model ima na poslovnu zajednicu  vodeći se Principima za obrazovanje u menadžmentu Ujedinjenih nacija (PRME).

Naš cilj je da sve integrisane programe, osnovni, napredni, profesionalni i izvršni program upravljanja dodatno usmerimo i dodamo vrednost kroz međunarodnu dimenziju i povezivanje studenata i najboljih praksi iz celog sveta.

Srđan Janićijević,
osnivač i direktor Mokrogorske škole menadžmenta

Podelite

Povratak na Blog