Programs

Kako upravljati radnopravnim odnosima?
POČETAK: 30. 04. 2020.
TRAJANJE: 90 minuta
CENA: 5.900 RSD + PDV
Detaljnije
Kako sačuvati likvidnost?
POČETAK: 30. 04. 2020.
TRAJANJE: 2 x 90 minuta
CENA: 28.000 RSD + PDV
Detaljnije
Komunikacija u kriznim situacijama
POČETAK: 30. 04. 2020.
TRAJANJE: 2 X 90 minuta
CENA: 11.900 RSD + PDV
Detaljnije
Psihološka prva pomoć i krizne intervencije
POČETAK: 30. 04. 2020.
TRAJANJE: 90 minuta
CENA: 5.900 RSD + PDV
Detaljnije
Timski kviz
POČETAK:
TRAJANJE: 2.5 h
CENA: 28.000 RSD + PDV
Detaljnije
Antikrizni paket programa MŠM
POČETAK: 30. 04. 2020.
TRAJANJE: Od 90 minuta
CENA: Po programu
Detaljnije
Kako sačuvati mali biznis u vreme krize?
POČETAK: 23. 04. 2020.
TRAJANJE: 3 x 90 minuta
CENA: 34.000 RSD + PDV - popust za preduzetnike, mikro i mala preduzeća 30%
Detaljnije
TEST SAMOSTALNOSTI I PRIPREMA PORESKOG BILANSA ZA 2019. GODINU
POČETAK: 27. 02. 2020.
TRAJANJE: 1 dan
CENA: 17.000 + PDV
Detaljnije