Uticaj korona virusa na HR struku

Povratak na Blog
HR, Covid-19, Korona

Uticaj korona virusa na HR struku

Uticaj korona virusa na HR struku

Kriza izazvana Covid-19 biće zapamćena kao jedinstveni ekonomski izazov bez presedana. Ne postoje pripremljeni odgovori, ni pouzdana rešenja za najkritičnija pitanja. Od ekonomskih poremećaja ponude i potražnje, do rasta stope globalne nezaposlenosti i njenih posledica. Kompanije koje će izaći kao najjače iz ovoga biće one koje su uspele da krizu preobrate u prednost – iskoriste nastalu situaciju da preispitaju, redefinišu ili ojačaju svrhu svog poslovanja, poslovni model i organizacionu kulturu.

Ključna karika u svakom procesu organizacionog preobražaja je HR funkcija. HR struka nikada nije imala teži zadatak, ali ni veću priliku da ostvari tako direktan i vidljiv uticaj na poslovanje. Pandemija je ubrzala transformaciju poslovne filozofije i koncepta rada – disruptovan je način na koji radimo, učimo, vrednujemo, nagrađujemo, komuniciramo. Ako stari obrasci više ne rade, da li znamo šta su i kako treba da izgledaju novi?

Poslovni model budućnosti

Sve se češće govori o tome da je poslovni model budućnosti B2E (Business-to-employee), u kom odnos kompanije i zaposlenih čini osnovnu polugu unapređenja i boljeg plasmana usluga i proizvoda. Posao više nije mesto rada, već skup vrednosti koji ljude okuplja oko istog cilja. Jedna “platforma” za kolaboraciju i učešće širokog broja ljudi u donošenju i sprovođenju strateških odluka. Radno okruženje se iz poslovnih prostorija seli u domove, poslodavci se okreću fleksibilnim oblicima rada, radnog vremena, organizacije rada…

Fleksibilnost se izdvaja kao ključna prednost u privlačenju i zadržavanju talenata, a jačanje ugleda kompanija u očima onih koji u njima rade sve važnije. Zalaganje poslodavaca da se očuva zdravlje i dobrobit zaposlenih je rastući trend među vodećim kompanijama, kao i personalizacija benefita koji se nude. Umeće izgradnje i negovanja osećanja pripadnosti postaje preduslov rasta procenta zadržavanja i angažovanosti zaposlenih. Merenje zadovoljstva na poslu nadograđuje se merenjem sreće.

Vreme promena

U novoj paradigmi, osećanja i mišljenja zaposlenih istinski dolaze na prvo mesto. Na delu konačno vidimo ono što smo puno puta samo slušali kao parole – ako se brinemo o ljudima, oni će se brinuti o našim klijentima/potrošačima, direktno utičući na rezultat i održivu konkurentsku prednost kompanije.

U vremenu koje karakterišu stalne promene i neizvesnost, lideri kompanija se okreću HR stručnjacima za podršku, savet, smernice. Na koji način doneti i iskomunicirati zaposlenima teške odluke koje će se odraziti na njihove živote? Kako upravljati redukovanim budžetom i premostiti uticaj krize na motivaciju i nagrađivanje? Kako u periodu suočavanja sa zdravstvenim pretnjama na radnom mestu, obezbediti zaštitu zaposlenih i njihovih prava? Kako na dalje organizovati posao i vratiti ljude u kancelarije, kada je tokom rada na daljinu većina njih spoznala prednosti rada od kuće?

Dobro došli u novu normalnost rada. Izazovi pred nama su prilika da damo novi osvrt na stare teme. Čekamo vas na savremenom programu Menadžmenta ljudskih resursa da prođemo kroz sve odgovore i opremljeni odgovarajućim stručnim znanjem i veštinama otvorimo vrata nove HR ere.

Ivana Mihajlović, HR direktor, Direct Media United Solutions

Više o HR-u možete saznati i naučiti na programu „Menadžment ljudskih resursa“ koji je jedan od modula

Profesionalnog MBA programa.

 

Podelite

Povratak na Blog