KAKO ŽIVE TOP TIMOVI?

DA LI JE VAŠ TOP TIM SPREMAN ZA BUDUĆNOST?

Čini se da je vreme u kome živimo – sa viškom informacija, a manjkom razumevanja ljudi, odnosa, procesa i prioritet . U takvoj situaciji ni jednoj liniji rukovođenja u kompaniji nije jednostavno da funkcioniše na produktivan način.

Posebno su veliki izazovi i očekivanja stavljeni pred top menadžment. To je ključan motiv da predstavnici ove linije rukovođenja razmišljaju o strategiji, unapređenju odnosa u timu i povećanju timske efikasnosti. Sa svim ovim uvidima srećemo se poslednje dve decenije, kroz različite interakcije u poslovnom okruženju. Poslednjih godina smo radili sa velikom brojem top timova najrazličitijih kompanija, iskustvo je pokazalo da je kombinacija radionice sa top timovim, pronalaženje poslovnih rešenja, uz našu podršku i individualni rad daju najbolje rezultate. Za dva dana intenzivnog rada sa nama, u mogućnosti smo da pretresemo celo poslovanje, odnose u timu i da definišemo prioritete.

Izabrani moderatori, predavači i savetnici MOKROGORSKE ŠKOLE MENADŽMENTA aktivno učestvuju u identifikaciji potreba/izazova u timu, fokusiranju na oblasti za unapređenja u timu, pružaju podršku definisanju akcionih korake i prate primenu usvojenog akcionog plana.

Sastavni deo ovog programa su provereni alati za timski rad. Koristimo modele koji uskladjuju ponašanja sa vrednostma, misijom i vizijom kompanije, metode usklađivanja sa strategijom kao i komunikacioni paket koji je neophodan za razvoj timskog poverenja i međusobnog poštovanja, kao i unapređenje funkcionalnosti timova…

Naše iskustvo pokazuje da se timovi posle ovakvih programa lakše, brže i posvećenije kreću u duhu kompanijske misije i vizije, stvarajući pozitivnu klimu za razvoj ljudi koji vode i unapređenje biznisa…

Autori teksta: Savetnici za rad sa top timovima, Srdjan Janićijević & Danijela Nedić, Mokrogorska škola menadžmenta