Koje su boje vaše naočare?

Povratak na Blog

Koje su boje vaše naočare?

Koje su boje vaše naočare?

Koliko često čujete i/ ili izgovorite: “Kako on to ne može uraditi, a ja mogu?” ili: “Kako to da sam na prethodnom sastanku sa klijentom koristila iste argumente i sastanak je išao u pravom smeru, a sada ta ista argumentacija i komunikacija ne daju rezultate shodno mojim očekivanjima?!”

Brojni su zazlozi ZAŠTO ISTA PORUKE POSLATA RAZLIČITIM OSOBAMA NE DAJE ISTE POVRATNE INFORMACIJE … Svako od nas, primajući informacije iz spoljašnjeg sveta i posedujući jedinstvenu mentalnu arhitekturu, koristi sopstvene mape za dešifrovanje poruka.

Uz to, ne zaboravite da svako ima svoj sistem motivacionih vrednosti i da za sve što radi, ima svoje razloge & motiva, a ne vaše ili moje.

Ovom prilikom podelila bih sa vama više puta proverene alate za efikasno slanje poruke. Uštedeli su mi veliki broj koraka i omogućili slanje kvalitetnih poruka na prave adrese.

O čemu se radi?

Važno je ne samo da znate cilj svoje komunikacije i šta je vaša poruka, već, pre svega, ko je preko puta VAS.

Imate sagovornike  koji su pragmatični, direktni, nestrpljivi, odlučni & energični; okrenuti, pre svega, ka ciljevima, planovima, rezultatima, produktivnosti… i da biste efikasno komunicirali sa njima – fokusirajte se najpre na rezultate, iznesite najbolje rešenje situacije/ problema i ne nudite mnogo alternativa, budite što je moguće kraći i naglasite praktičnost svojih ideja.

U drugoj grupi su osobe koje govore o: činjenicama, proceduri, analizi i planiranju, dokazima, detaljima, kontroli… sistematični su , strpljivi, oprezni i u izražavanju se oslanjaju na model uzrok – posledica. Obzirom da je njima proces važan, u komunikaciji sa njima ne zaboravite da svoju prezentaciju organizujete logičkim redosledom: pozadina, sadašnja situacija, rezultat; uključite opcije sa svim za i protiv. Ne požurujete osobu kojoj je proces veoma važan!

Profil treće grupe sagovornika jeste njihova okrenutost, pre svega, ka ljudima.

Njih ćete prepoznati po tome što su spontani, izražajni, topli, subjektivni, osetljivi… Govore o ljudima, njihovim potrebama i motivaciji, vrednostima, razvoju, emocijama, timskom duhu, komunikaciji, odnosima I očekivanjima. Stoga, vaše note za harmoniju sa njima treba da omoguće malo priče na početku (ne započinjite odmah temu sastanka), naglašavanje odnose između predloga i ljudi na koje se taj predlog odnosi, prezentovanje prethodnih iskustava u vezi sa temom/ predlogom i podršku uglednih ljudi.

Pripadnike četvrte grupe možete prepoznati po tome što su maštoviti, harizmatični, puni ideja, ali mogu biti i egocentrični i teški za razumevanje. Govore o konceptima, inovacijama, velikim projektima, šansama, potencijalima, problemima i poboljšanjima…

Preporuka za uspostavljanje i održavanje komunikacije sa njima sastoje se u tome da dozvolite dovoljno vremena za diskusiju; nemojte postati nestrpljivi ako ona/ on započne priču o nečemu  nevažnom; u svom izlaganju naglasite jedinstvenost ideje/ teme o kojoj govorite i buduće vrednosti iste ili se vežite za delovanje ideje u budućnosti.

Obzirom na to da svi komuniciramo, sve vreme – važno je UVEK SE DOBRO PRIPREMITI!

Kako?

Odgovorite na sledeća pitanja:

KO je preko puta mene?

ŠTA je moj cilj u ovoj komunikaciji?

KAKO da prezentujem svoju poruku?

KADA je pravi trenutak za to?

GDE da to učinim?

I… setite se da ste rođeni kao originali, NE kao kopije.

Ponašajte se u skladu s tim!

Isto tako,  ne zaboravite da su i vaši sagovornici originali – osobe koje u svom životnom rancu nose i uspehe i neuspehe, nade i strahove, i zaslužuju da u komunikaciju sa njima postupate na pravi način, zar ne?

Aktivnim slušanjem i postavljanjem pravih pitanja brzo ćete shvatiti koje naočare nose, kao i koje komunikacione alate treba dalje da koristite kako bi vaša poruka stigla na pravu adresu.

Ili,  kako bi to rekao Fridrih Niče (Friedrich Nitche):

“Ono što je govor nisu reči same, nego ton, jačina, modulacija, tempo kojim se reči izgovaraju – ukratko, muzika iza reči, strast iza te muzike, osoba iza te strasti.

Dakle, sve što se ne može zapisati.”

više o tehnikama komunikacija možete naučiti na programu Menadžment komunikacija

Danijela Nedić

Podelite

Povratak na Blog