KAD SEDNEŠ U POGREŠAN VOZ…

Povratak na Blog
Kad sedneš u pogrešan voz

KAD SEDNEŠ U POGREŠAN VOZ…

KAD SEDNEŠ U POGREŠAN VOZ…

Nema većeg zadovoljstva za nekog stvaraoca, kada posle mnogo uloženog truda dobije priznanje. U oblasti obrazovanja to priznanje dolazi od onih koji su od vas nešto naučili i koje ste nadahnuli da budu bolji u poslu kojim se bave.

Ove nedelje, privatna istraživačka agencija BIRN doo, sastavljena od osnivača sa različitih geografskih područja, kulturoloških miljea i interesa nam je poklonila tu čast da budemo predmet istraživanja, tik uz afere JOVANJICA, KOVID19 i druge senzacije.

Polazeći od pretpostavke da je Fakultet organizacionih nauka „loš momak“, koga treba raskrinkati, istraživač i manjinski deoničar u privrednom društvu BIRN doo, Slobodan Georgiev a zatim njegova naslednica, talentovana novinarka Ana Ćurić su istraživali projekat mastera Upravljanje poslovanjem na kome su u glavnim ulogama rukovodilac akademskog dela programa prof. dr Dejan Petrović  i autor ovog teksta, Srđan Janićijević kreator i direktor praktičnog dela programa.

Istraživači su pošli od premise, pretpostavke da je tu nešto nezakonito, loše, nemoralno i da takvu lošu praksu, svojim istraživanjem, treba da iznesu javnosti i daju svoj skromni doprinos u borbi protiv našeg posrnulog društva.

Istraživanje je započeto početkom godine pitanjima upućenim upravi našeg partnera FON. Zatim je prošireno na sve predavače sa ovog programa FON-a, upravi Beogradskog univerziteta a zatim i svim učesnicima našeg programa koristeći privatne i poslovne adrese. Sva pitanja su insinuirala da postoje neke nepravilnosti sa kojima će se BIRN doo obračunati.

KADA SEDNETE U POGREŠAN VOZ, SVE STANICE SU POGREŠNE

Logičan, neutralan, istraživački put bi bio da se prvo utvrdi o kakvom se programu radi, da li je program dobar i kvalitetan, da li ovaj program predstavlja najbolju svetsku praksu, da li program ima visoku prolaznost, kakve utiske imaju oni koji su program završili i na kraju da li su postali bolji profesionalci u svom poslu. Iznad svega, da li jedan ovakav program doprinosi srpskoj i regionalnoj poslovnoj zajednici.

Podeliću ključne činjenice koje naši istraživači NISU utvrdili u ovom višemesečnom i uznemirujućem postupku:

  1. VRHUNSKI PROGRAM – Naš program je pionirski inovacioni projekat koji po svojoj sadržini, metodologiji rada, broju uključenih nastavnika, kvalitetu studenata i ishodima, najvredniji i najsavremeniji program učenja u našem regionu.
  2. MEĐUNARODNI STANDARD – Istraživači su mogli da utvrde da je ovaj program po sadržini najbolja svetska praksa koja je prvi put primenjena u Srbiji.
  3. VISOK KRITERIJUM – Program je po svojoj sadržini i intenzitetu veoma zahtevan i do sada ga je završilo manje od 40% upisanih učesnika.
  4. VELIKA POSVEĆENOST – Uvidom u akreditaciju kao i razgovorom sa učesnicima, analizom njihovih profesionalnih rezimea moglo se lako doći dao zaključka da su učesnici najbolje što naša zemlja ima. Radi se o maloj grupi pojedinaca, iz najboljih organizacija, koji pored svojih velikih odgovornosti na poslu i u svojim porodicama, posvete značajno vreme da se ozbiljno usavršavaju.
  5. NAJVIŠI KVALITET STUDENATA – Pregledom radnih biografija, organizacija iz kojih dolaze i razgovorima sa učesnicima programa moglo se lako statistički utvrditi starost, prethodno obrazovanje, radno iskustvo, priroda posla kojim se bave i drugo.
  6. EKONOMSKI ASPEKTI – Poređenjem sa sličnim programima koji nisu akreditovani a odvijaju se u Srbiji, moglo se lako doći do zaključka da je ovaj program cenovno veoma dostupan, a sadržinski neuporedivo superiorniji od bilo koje slične alternative.
  7. BUDUĆNOST OBRAZOVANJA – Naši istraživači su mogli da pročitaju međunarodne izvore o najmodernijoj praksi poslovnog obrazovanja i da saznaju i zaključe koje smo sve metode i alate primenili u našem zajedničkom programu.
  8. PRIVATNO NIJE LOŠE – MŠM nije „privatna firma“ već institucija koja se bavi poslovnim obrazovanjem i koja je za proteklih 10 godina dokazala i dala značajan doprinos u poslovanju i kreiranju boljeg poslovnog ambijenta radeći sa više stotina dobrih organizacija i više desetina hiljada rukovodilaca. To između ostalog dokazuje veoma dobra saradnja sa poslovnim organizacijama, akademskim institucijama, privrednim udruženjima u zemlji i inostranstvu. Uzgred, BIRN doo je takođe „privatna firma“.

U našem poslu, istraživanje je sastavni deo. Mi naše studente učimo koliko je važno da se postave dobre pretpostavke, da se analiziraju BITNE činjenice i da se na kraju izvode prave strategije i zaključci. Ako sedneš u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne.

U želji da doprinesemo boljem društvu pozivamo BIRN da dođe i da bude naš gost na ovom i drugim programima, pozivamo naše kolege i partnere sa FON-a i BU da istraju i da se što aktivnije uključe u ovaj vredan program jer će on doprineti boljoj poslovnoj klimi i obrazovanju.

U međuvremenu ćemo proveriti sve pravne aspekte ovog istraživačkog projekta i zaštiti sva prava svih lica koja su bila predmet ovog istraživanja kako bismo pomogli istraživačkom novinarstvu da bude što bolje u budućnosti.

Na kraju, pozivam sve one koji razmišljaju da se dodatno poslovno usavršavaju, da nam se jave, i prijave na ovaj ili druge programe koje organizujemo kako bismo doprineli boljitku naše privrede i našeg društva, jer drugo nemamo.

Srđan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole menadžmenta

Podelite

Povratak na Blog