Dr Miljan Mikić: Zašto sam postao predavač Mokrogorske

Povratak na Blog

Dr Miljan Mikić: Zašto sam postao predavač Mokrogorske

Trendovi u poslovnoj edukaciji

Sektor visoko-stručnog poslovnog obrazovanja, kao i sve druge uslužne delatnosti i svi drugi nivoi i oblasti obrazovanja doživljava intenzivnu transformaciju. Neki od značajnih trendova kojima smo svedoci u poslednjih 10-ak godina jesu:

Digitalizacija: Od dostupnosti materijala u digitalnom obliku (uz korišćenje različitih medija kao što su audio i video sadržaj, interaktivne prezentacije itd.) do komunikacije između studenata i predavača, praćenja progresa i specijalizovanih besplatnih i otvorenih (MOOC) ili plaćenih platformi za učenje (Coursera, Udemy, Linkedin Learning itd.).

Učenje na daljinu: Zahtevi savremenog poslovnog i/ili porodičnog okruženja, kao i izazova poput COVID-19 pandemije uz dostupnost tehnoloških rešenja omogućavaju da se učenje na daljinu može sprovoditi na približno sličnom a u pojedinim aspektima i na višem nivou kvaliteta od tradicionalnog modela sa fizičkim prisustvom.

Iako danas gotovo svaka poslovna škola (univerzitet) ima programe na kojima se delimično ili potpuno može studirati na daljinu, jedan od pionira formalno akreditovane online edukacije je britanski Open University, koji se odlikuje vrlo dobrim odnosom cena-kvalitet.

Učenje na zahtev (on-demand learning): Poznat nam je osećaj ispunjenosti kada savladamo kompleksniji poslovni izazov. Učenje na zahtev podrazumeva pristup „cepkanja“ znanja i serviranja edukacije dok je problem pred nama i dok smo u potrazi za rešenjem („How to…“). Ovakav vid učenja se može organizovati i unutar kompanije i usmeriti na različite aspekte, od unapred snimljenih kraćih video instrukcija, do, recimo, kombinovanog paketa edukacije kroz koji novi menadžer, nakon unapređenja, mora da prođe.

Specijalizacija i kreiranje jedinstvene vrednosti: Poslovne škole se utrkuju da svoje MBA i Executive programe začine jedinstvenim fokusom, tematskim celinama, gostujućim predavačima iz privrede, partnerstvima sa industrijom kao i izbornim opcijama s ciljem da: 1) svoju obrazovnu ponudu učiniti jedinstvenom na tržištu, 2) omoguće pojedinačnim studentima da izoblikuju kompetitivni „paket“ znanja.

Internacionalizacija kurikuluma: Svet je odavno jedno tržište i upoznavanje, razumevanje i saživljavanje s poslovnim i kulturološkim praksama susednih ali i dalekih regiona je imperativ kako u strateškom razvoju poslovanja tako i u poslovnom obrazovanju.

Značajna vrednost svakog MBA programa je, između ostalog, i globalna mreža kolega čiji deo postajete u toku i nakon završetka studija.

Soft skills: O njima se uvek govori ali nikad dovoljno. U našem regionu se na rad na razvoju ovog seta veština neretko gleda s nipodaštavanjem, ali savremeni poslovni programi obavezno uključuju aspekte liderstva, oganizacione, timske i poslovne kulture, lični profesionalni razvoj, poslovno mentorstvo, komunukaciju, poslovnu etiku, ličnu i korporativnu odgovornost itd.

Moj put

Moja akademska karijera me je iz Srbije, gde sam 2015. god. doktorirao i radio kao docent na Katedri za upravljanje projektima Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odvela 2017. godine u Veliku Britaniju, u srce Jorkšira, gde, takođe na poziciji docenta radim na Univerzitetu u Lidsu (University of Leeds).

Univerzitet u Lidsu, Velika Britanija (autor: M. Stevenson)

Na master programu ovog univerziteta predajem inženjerski menadžment, poslovnu strategiju, planiranje poslovanja, upravljanje projektima kao i upravljanje ljudskim resursima a takođe sam učestvovao u uspešnom kreiranju prvog potpuno online i remote programa studija: Master of Science in Engineering Management.

Zanimljivost tog konrektnog mastera jeste što predstavlja MBA program skrojen posebno za inženjere i što okuplja polaznike iz čitavog sveta, među kojima je dosta senior menadžera, direktora, čak i vlasnika firmi.

Paralelno sa akademskom karijerom, radio sam intenzivno i kao konsultant (Rusija, Gruzija, Austrija, SEE) a od 2019. god. sam se otisnuo i u preduzetničke vode i u Srbiji osnovao start-up i platformu za digitalizaciju građevinske i inženjerske industrije www.orook.net. Više o ovom smelom poduhvatu sa internacionalnim ambicijama iz mog ugla možete pročitati ovde.

Iako su moje akademske i poslovne reference već navedene u profilu predavača Mokrogorske, želeo sam da i ovde naglasim nekoliko ključnih elemenata, kako bih pojasnio da, iako dolazim sa britanskog univerziteta, ipak verujem da i akademski i praktično razumem izazove poslovanja u Srbiji i našem regionu ali i prilike i mogućnosti koje bi valjalo koristiti.

Unikatna pozicija i vrednosti Mokrogorske

I pored nesumnjive vrednosti koje diploma bilo kog nivoa formalnog (univerzitetskog) obrazovanja u oblasti poslovnih studija donosi, mora se uvažiti činjenica da univerziteti za svoje programe podležu akreditaciji što je relativno dugotrajan i rigidan proces, koji se periodično obnavlja i ostavlja prostor za sektor neformalnog obrazovanja, da u agilnom maniru osluškuje tržište i svojom ponudom ispuni eventualno nezadovoljene potrebe poslovne zajednice.

Upravo sam takav potencijal i misiju prepoznao u Mokrogorskoj: „najviši svetski standardi poslovnog obrazovanja, uzimajući u obzir lokalne izazove.“

S obzirom na profesionalni i stručni tim predavača i saradnika okupljen oko Srđana Janićijevića, jedinstveni pristup, organizaciju, ambijent u kom se programi odvijaju, jaku vezu sa privredom, kao i dosadašnje rezultate koje je škola ostvarila, bio sam vrlo polaskan pozivom i mogućnošću da znanje koje sam do sada stekao, kroz Mokrogorsku podelim i našoj poslovnoj zajednici.

Dodatni razlog za ovo je što smatram da je Mokrogorska dobro pozicionirana da popuni nišu kvaliteta, specijalizovanosti i agilnosti, i da kroz svoj budući razvoj inkorporira značajan deo ili sve od prethodno navedenih trendova poslovne edukacije i probije se na međunarodno tržište.

Na kraju, ono što kažu moji master studenti u Lidsu: Poslovna edukacija je fascinantna jer otkrivate stvari koje niste znali o sopstvenom biznisu.

Promišljanje, lični i profesionalni razvoj ali i prilika za nova povezivanja i širenje poslovne mreže. Još ako je na Mokroj Gori…

Podelite

Povratak na Blog