Konteent Media novi strateški partner Mokrogorske škole menadžmenta

Povratak na Blog

Konteent Media novi strateški partner Mokrogorske škole menadžmenta

U sredu, 07.07.2021.godine u kampusu Beograd Mokrogorske škole menadžmenta potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu između Konteent Media agencije i Mokrogorske škole menadžmenta. Sporazum je ispred Konteent Media agencije potpisala direktorica Nataša Mitrović sa vlasnikom i direktorom MŠM-a, Srđanom Janićijevićem.

“Smatram da je ovo strateško partnerstvo podjednako važno za obje strane. U svakom partnerstvu, bilo poslovnom ili životnom, izuzetno je bitno da svaka strana doprinese svojim kvalitetima. U ovom partnerstvu Konteent doprinosi kreativnošću i proaktivnim pristupom u poslovanju, dok MŠM donosi znanje i iskustvo. Na putu su nam zajednički projekti i događaji i iskreno im se radujem.”, istakla je Nataša Mitrović.

Pomenutim sporazumom definisano je ekskluzivno partnerstvo između ove dve kompanije, te je dogovoren plan zajedničkog rada.

Nataša je istakla da već od avgusta MŠM i Konteent počinju sa zajedničkim aktivnostima, te da polovinom avgusta očekuje posetu novih partnera u Konteent kancelarijama u Banjoj Luci.

Podelite

Povratak na Blog